• สนับสนุนกิจกรรมด้าน สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย
  • ดำเนินการ เพื่อการซ้อมอพยพและหนีไฟที่สาขา
  • ปฏิบัติตามแผนงานประจำปี เพื่อบรรลุตามเป้าหมาย

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
  • ประสบการณ์ 0-5ปี เพศชาย การศึกษา ปริญญาตรี
  • สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรมพลังงาน หรือ
  • สาขาวิศวกรรมโยธา

06-Dec-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.