• ประสบการณ์ทำงานด้าน QC มากกว่า 7 ปี
  • มีประสบการณ์จากโรงงานผลิตอาหาร
  • มีความรู้ด้านระบบมาตรฐานคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรม

20-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.