• ศึกษาค้นคว้ามาตรฐานและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  • ตรวจประเมินตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
  • ติดต่อประสานงานกับเจ้าของโครงการ

06-Dec-16

 

Applied
  • Experienced in technical solving in water treatmen
  • Can speak good English and dynamics
  • 80-120K based in Bangkok

30-Nov-16

 

Applied
  • Thailand Sugarcane Country Assessment Consultancy
  • Sugarcane Sustainability Consultancy in Thailand
  • Sustainability Assessment -Thai Sugarcane Industry

18-Nov-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.