• ศึกษาค้นคว้ามาตรฐานและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  • ตรวจประเมินตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
  • ติดต่อประสานงานกับเจ้าของโครงการ

16-Jan-17

 

Applied
  • Master’s degree in Food Science
  • 5 years direct experience in Food Project
  • Skill in product development, quality assurance

14-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.