• Safety,Occupational Health,Waste vendor management
  • 7-10 years in Safety or related field
  • Good command in english

27-Jun-17

Salary negotiable

Applied
  • ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในการทำงาน
  • มีประการณ์ 1-2 ปี
  • ขับรถยนต์ได้

27-Jun-17

Salary negotiable

Applied
  • เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
  • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • มีใบขับขี่รถยนต์ (สามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้)

27-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.