• ปฏิบัติงานในส่วนของงานสวนและงานฟาร์ม
  • มีประสบการณ์ด้านรักษาความปลอดภัยอย่างน้อย 2 ปี
  • ปฏิบัตงานในส่วนของการดูแลโรงเพาะเห็ด

14 hours ago

 

Applied
  • Bachelor or higher in Occupational Health
  • Have Certificate Safety Officer at professional
  • 2 - 3 years working experience in Safety

21-Oct-16

 

Applied
  • Manage of safety and environmental standard
  • Occupational Health and Safety
  • 2 - 3 years working experience in Safety

21-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.