• ปริญญาโทขึ้นไป ด้านวิทยาศาสตร์ สาขาธรณีวิทยา
  • มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า ๑ ปี
  • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.