• มีประสบการณ์เก็บตัวอย่างตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
  • ขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้ มีใบขับขี่
  • เงินเดือน 20k ขึ้นไป , ปฏิบัติงาน 5 วัน/สัปดาห์

30-Nov-16

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
  • ปฏิบัติงานในส่วนของงานสวนและงานฟาร์ม
  • มีประสบการณ์ด้านรักษาความปลอดภัยอย่างน้อย 2 ปี
  • ปฏิบัตงานในส่วนของการดูแลโรงเพาะเห็ด

28-Nov-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.