• นำเสนอสินค้ารายละเอียดต่างๆของบริษัทแก่ลูกค้า
  • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์
  • ประสบการณ์เกี่ยวกับงานขายอย่างน้อย 2 ปี

27-Feb-17

 

Applied
  • •Railway Project in North-East of Thailand
  • •2-3 years contract
  • •Project Scope: Signalling

24-Feb-17

 

Applied
  • เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี
  • สามารถทำงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอุตสาหกรรม
  • วุฒิปริญญาตรีทางวิศวกรรมเกี่ยวกับระบบน้ำชลประทาน

22-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.