• ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, อาชีวอนามัย
  • ประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม จป.วิชาชีพ 3 ปี ขึ้นไป
  • มีความรู้เรื่องระบบคุณภาพ, Safety & Environment

24-Mar-17

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.