• เพศชาย
 • อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี สาขา วิทยาศาตร์สิ่งแวดล้อม

19 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน

25-Jul-17

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Male / Female Age 25 years or above
 • Degree in Occupational Health & Industrial Safety.
 • 3 years’ experience or above in occupational

24-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง
 • ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • ประสบการณ์ ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

24-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • At least 3 years experiences in warehouse/logistic
 • Set up and implement safety system
 • Degree in Public Health, Science

22-Jul-17

 

Applied
 • Maintain Waste water standard for plating
 • Process, control and miantain plating process
 • Control and maintain all plant requirement

21-Jul-17

 

Applied
 • Safety Assistant Manager
 • Safety Assistant Manager
 • Safety Assistant Manager

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.