• ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.)
  • ประสบการณ์ทำงาน ด้านควบคุมคุณภาพน้ำ 1-3 ปี
  • ตรวจสอบและวิเคราะห์ผลการทดสอบคุณภาพน้ำ

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
  • 4-5 years experience in Safety/ Securitiy
  • Support all safety and sucurity activities
  • Can work under pressure / Good in English

20-Jun-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.