• ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • มีความรู้พื้นฐานด้านกฏหมายความปลอดภัย
 • ตรวจประเมินสภาพแวดล้อมฯของสถานประกอบการ

19 hours ago

 

Applied
 • Degree of Occupational Health and Safety
 • 3 years’ experience in safety management
 • requirement about EHS , OHSAS18001 and ISO14001

22 hours ago

 

Applied
 • Environmental manager
 • Environmental Law,environment impact
 • waste management

29-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ทุกเพศ
 • มีความเข้าใจ ด้านกฎหมาย กฎระเบียบ ด้านการรมยา
 • มีความเป็นผุ้นำ มีความสมารถด้านการสื่อสาร

03-Mar-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.