• เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
 • ปวส. สาขาไฟฟ้า เครื่องกลหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านบ่อบำบัดน้ำเสีย 0-2 ปี

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Occupational Health and Safety
 • Female age 23-26 years old.
 • If experienced in safety job will be advantage.

08-Dec-16

 

Applied
 • สัญชาติไทย เพศหญิง
 • อายุระหว่าง 25 – 35 ปี
 • การศึกษาขั้นต่ำ ปวส. – ปริญญาตรี ทุกสาขา

07-Dec-16

 

Applied
 • ปวส. – ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • จัดอบรมความปลอดภัย
 • จัดทำเอกสาร อุปกรณ์ Safety

06-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in HES or Environment
 • Having safety experiences in Construction works
 • Preferably in Power Plant or other industrial plan

05-Dec-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.