• ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิทยาศาตร์ทุกสาขา
  • สามารถเรียนรู้งานได้เร็ว พร้อมเปิดรับสิ่่งใหม่ๆ
  • หากมีประสบการณ์ด้านปรับคุณภาพน้ำจะพิจารณาเป็นพิเศษ

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • ประสบการณ์ 0-5ปี เพศชาย การศึกษา ปริญญาตรี
  • สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรมพลังงาน หรือ
  • สาขาวิศวกรรมโยธา

06-Dec-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.