• ปริญญาตรี ด้านสิ่งแวดล้อม วนศาสตร์
 • มีความสามารถนำองค์ความรู้มาสร้างสรรค์จัดกิจกรรม
 • วิเคราะห์และสร้างผลต่อยอดจากกิจกรรม

17-Feb-17

 

Applied
 • •Railway Project in North-East of Thailand
 • •2-3 years contract
 • •Project Scope: Signalling

17-Feb-17

 

Applied
 • Senior Quality Manager, Pharma/healthcare 200-250K
 • At least 10 years experience in related role
 • Good in Enlish

16-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี
 • สามารถทำงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอุตสาหกรรม
 • วุฒิปริญญาตรีทางวิศวกรรมเกี่ยวกับระบบน้ำชลประทาน

15-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.