• มีความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนด และการบริหารงานระบบ ISO
  • มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี
  • มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล การรายงาน

01-Dec-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.