• ต้องมีใบ จป.วิชาชีพเท่านั้น
  • มีความรู้เรื่องกฏหมายเกี่ยวกับงาน จป. เป็นอย่างดี
  • จัดอบรมความปลอดภัย และจัดประชุม คปอ.

22-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.