• พัฒนารูปแบบและมาตรฐานงานก่อสร้าง
  • ผ่านงานออกแบบ/วิจัย/ก่อสร้าง ด้านอนุรักษ์พลังงาน
  • มีความสามารถในการออกแบบเชิงประยุกต์

17 hours ago

 

Applied
  • Environmental Scientist
  • Exp. in Environmental Impact Assessment (EIA)
  • Fluent in English

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.