• ออกแบบดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • มีประสบด้านบำรุงเครื่องจักรกลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

49 mins ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
 • ขายสินค้า และให้คำปรึกษาสินค้า
 • มีรถยนต์เป็นของตนเอง

50 mins ago

 

Applied
 • University degree MSc/BSc Environmental Engineer
 • Experience 2 years (advantage but not essential)
 • Available for business trips in SE Asia

53 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านสิ่งแวดล้อม วนศาสตร์
 • มีความสามารถนำองค์ความรู้มาสร้างสรรค์จัดกิจกรรม
 • วิเคราะห์และสร้างผลต่อยอดจากกิจกรรม

24-Feb-17

 

Applied
 • •Railway Project in North-East of Thailand
 • •2-3 years contract
 • •Project Scope: Signalling

24-Feb-17

 

Applied
 • Experience in corporate sustainable development
 • Strong problem solving and analytical skills
 • Excellent interpersonal skills

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ISO 9001, ISO 14000 , ISO 18000
 • QMR
 • HSE, EHS, SHE

23-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ29-35ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี-ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ในสายงาน 3-5ปี

22-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี
 • สามารถทำงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอุตสาหกรรม
 • วุฒิปริญญาตรีทางวิศวกรรมเกี่ยวกับระบบน้ำชลประทาน

22-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Environmental science.
 • Professional experiences in conduction.
 • Registered as Professional Safety Officer.

22-Feb-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 20-35 ปี
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ มีความรอบคอบ

22-Feb-17

 

Applied
 • พัฒนารูปแบบและมาตรฐานงานก่อสร้าง
 • ผ่านงานออกแบบ/วิจัย/ก่อสร้าง ด้านอนุรักษ์พลังงาน
 • มีความสามารถในการออกแบบเชิงประยุกต์

17-Feb-17

 

Applied
 • Over 10 years’ experience in Civil design prefer
 • Have working knowledge and application of design
 • Competence command of English.

12-Feb-17

 

Applied
 • Over 5 years’ experience in Civil design prefer
 • Knowledge of cost estimation for civil work
 • Competence command of English.

12-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.