• พัฒนารูปแบบและมาตรฐานงานก่อสร้าง
 • ผ่านงานออกแบบ/วิจัย/ก่อสร้าง ด้านอนุรักษ์พลังงาน
 • มีความสามารถในการออกแบบเชิงประยุกต์

10 hours ago

 

Applied
 • bachelor's degree in environmental engineering
 • experience in operation of wastewater treatment
 • Completion of training in safety program

10 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี / ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อ
 • เพศ ชาย/หญิง ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถออกแบบงานระบบวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมดูแลและบริหารงานความปลอดภัยทั้งระบบ
 • จบ ป.ตรี สาขาอาชีวอนามัย หรือวิศวกรรมความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

26-Jun-17

 

Applied
 • Male / Female, age below 40 years old
 • Bachelor ' s degree or higher in Computer Science
 • Several years of experience as data scientist

23-Jun-17

 

Applied
 • Environmental Scientist
 • Exp. in Environmental Impact Assessment (EIA)
 • Fluent in English

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี
 • ใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีความตั้งใจและมีใจบริการ

22-Jun-17

THB13k - 16k /month

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านสิ่งแวดล้อม
 • ใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี
 • อ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้

22-Jun-17

 

Applied
 • เพศ ชาย , หญิง
 • อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขาสิงแวดล้อมหรือสาขาทีเกี่ยวข้อง

21-Jun-17

 

Applied
 • ควบคุมดูแลสิ่งแวดล้อม ภายในโรงพยาบาล
 • จบการศึกษา ป.ตรี
 • อายุระหว่าง 18-30 ปี

21-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.