• วางแผนบริหารจัดการการผลิตน้ำ
  • ปริญญาตรี ขึ้นไป
  • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป

28-Apr-17

 

Applied
  • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 20 - 35
  • ควบคุมระบบประปา
  • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป

28-Apr-17

 

Applied
  • ทดสอบวิเคราะห์ผลน้ำดิบ น้ำประปา
  • ทดสอบวิเคราะห์ ตรวจสอบคุณภาพ
  • บริหารงานห้องวิเคราะห์

28-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.