• ประสบการณ์ธุรกิจพลังงานทดแทนอย่างน้อย 20 ปี
  • ประสบการณ์ด้านพลังงานชีวมวล(Biomass) พิจารณาพิเศษ
  • ประสบการณ์การวางแผนกลยุทธิ์การดำเนินธุรกิจ

27-Feb-17

Salary negotiable

Applied
  • งานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
  • ดูแลตรวจสอบการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย
  • ปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

24-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.