• งานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
  • ดูแลตรวจสอบการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย
  • ปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

27-Mar-17

 

Applied
  • Health & Safety
  • Manufacturing
  • Intermediated in English

22-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.