• ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์สาขาสิ่งแวดล้อม, IE
  • มีประสบการณ์ทำงานในอุตสาหกรรมอาหาร, ยา
  • ภาษาอังกฤษดี

19-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.