• สนับสนุนกิจกรรมด้าน สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย
  • ดำเนินการ เพื่อการซ้อมอพยพและหนีไฟที่สาขา
  • ปฏิบัติตามแผนงานประจำปี เพื่อบรรลุตามเป้าหมาย

28-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.