• สนับสนุนกิจกรรมด้าน สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย
  • ดำเนินการ เพื่อการซ้อมอพยพและหนีไฟที่สาขา
  • ปฏิบัติตามแผนงานประจำปี เพื่อบรรลุตามเป้าหมาย

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
  • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิทยาศาตร์ทุกสาขา
  • สามารถเรียนรู้งานได้เร็ว พร้อมเปิดรับสิ่่งใหม่ๆ
  • หากมีประสบการณ์ด้านปรับคุณภาพน้ำจะพิจารณาเป็นพิเศษ

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.