• ควบคุมงาน ประมาณราคา สั่งซื้อวัสดุ
  • ทำแบบสำหรับก่อสร้าง
  • วางแผนงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย

23-Jun-17

 

Applied
  • 7 years experience in mining
  • Project management
  • Mine operation control

19-Jun-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.