• เพศชาย อายุ 22-35 ปี
  • ป.ตรี วิศวกรเครื่องกล หรือที่เกี่ยวข้อง
  • มีใบขับขี่รถยนต์ และมีรถยนต์ของตนเอง

02-Dec-16

 

Applied
  • บริหารดำเนินการ งานโครงการก่อสร้าง
  • เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพด้านงานก่อสร้าง (กว.)

30-Nov-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.