• มีประสบการณ์ในการทำงานไม่ต่ำกว่า 8 ปี
  • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
  • มีประสบการณ์งานคอนโด โรงแรม

18-Jan-17

 

Applied
  • ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง
  • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
  • ทำงานภายใต้ภาวะกดดันและเวลาที่กำหนดได้

18-Jan-17

 

Applied
  • Male, (Thai nationality), age over 33 years old
  • Minimum 10 years’ experience in construction field
  • Bachelor degree or higher degree in Architect

17-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.