• จัดทำแผนงานซ่อมบำรุงประจำปี (PM)
 • กำกับ ควบคุม ดูแล งานในแผนกให้เป็นไปตามแผน
 • จัดทำ KPI ของแผนกซ่อมบำรุง

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • provide technical assistance and solution
 • Proactive/Preventive maintenance
 • Manage Capital/Engineering/Maintenance activities

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Monitoring and controlling projects
 • Dealing with clients and dealers abroad
 • Female, good command in English

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • professional mechanical engineering services
 • degree or Master Degree in Mechanical Engineering
 • 3+ years in in Maintenance or Project Engineer

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Engineering.
 • Civil Engineering
 • ISO standard requirements

06-Dec-16

 

Applied
 • เพศหญิง /ชาย , อายุ 25 - 35 ปี
 • ปวส. - ปริญญาตรี ด้านการบริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ในการทำงาน 1 - 2 ปี

05-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 23 ปี วุฒิปริญญาตรี / วิศวกรรมไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ 1- 2 ปี ขึ้นไป
 • เขียนโปรแกรมVitual Basic / PLC,Touch Screen

30-Nov-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.