• งานก่อสร้างอาคารสูง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Civil Engineer.
 • 2-3 years experience of the Construction.
 • Experience in Control of the Electrical.

21-Mar-17

 

Applied
 • Degree in Power Electric
 • 2-3 years experience in Construction & Project Man
 • Have a Engineering the practice of the Associates

21-Mar-17

 

Applied
 • Managing and executing annual CAPEXs
 • Electrical and process control capital projects
 • Control device calibration and supports

20-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

20-Mar-17

 

Applied
 • วางแผนบริหาร ควบคุม ตรวจสอบงานก่อสร้าง ทีมงาน
 • บริหารต้นทุนการดำเนินงานให้อยู่ภายในงบประมาณ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี-โท

17-Mar-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.