• เพศชาย อายุ 27 - 39 ปี
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป (วิศวกรโยธา หรือวิศวกรสำรวจ)
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป

20-Jul-17

 

Applied
  • ชาย อายุ 27 - 39 ปี
  • ปริญญาตรีขึ้นไป (วิศวกรโยธา หรือวิศวกรสำรวจ)
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป

20-Jul-17

 

Applied
  • ปริญญาตรี (วิศวกรรมโยธา,สำรวจ)
  • หากมีใบ กว. จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ควบคุมคนงาน, คนขับเครื่องจักรหนัก และผู้รับเหมา

20-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.