• บริหารงานก่อสร้าง ควบคุมงานก่อสร้างอาคารสูง
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
  • ประสบการณ์ในทำแหน่งบริหารโครงการอย่างน้อย 3 ปี

22-Jun-17

 

Applied
  • 5 years experience in pump motor and VFD products
  • Good communication in English
  • Enthusiastic to learn and develop new thing

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.