• เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมศาสตร์
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
  • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมศาสตร์
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
  • ปริญญาตรีด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
  • อายุ 23 ปีขึ้นไป
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

18-Apr-17

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.