• เพศ : ชาย ไม่มีภาระผูกพันทางทหาร
  • ประสานงานระหว่างบริษัทฯกับโรงเรียนในโครงการ
  • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี

21-Jun-17

 

Applied
  • Power plant experience with Electrical/ Mechanical
  • Knowledge in Wind turbine/ Generator/ Aviation
  • Fair command of English

17-Jun-17

 

Applied
  • ชาย/หญิงอายุ 25 ปีขึ้นไป (ชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
  • ปวส. - ปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

16-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.