• เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา
  • มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ 3 ปี

06-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.