• ออกแบบ ถอดแบบประมาณราคาได้
 • ถอดปริมาณ BOQ
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป

24-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมโยธา
 • ควบคุมงบประมาณโครงการ
 • บันทึก แก้ไขแบบก่อสร้าง งานโครงสร้างและสถาปัตย์

24-Apr-17

 

Applied
 • Thai nationality only, male, age 45-50 years old
 • Bachelor degree or higher in Engineering field
 • Minimum 5-10 years of experience in engineering

24-Apr-17

 

Applied
 • พูดภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีความรู้เกี่ยวกับการทำงานระบบ
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป

24-Apr-17

 

Applied
 • Male, Diploma Civil/Architect/Electrical
 • Experienced handling project / eqp service manage
 • Placement: Thailand

23-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Opportunity to utilize your construction skill
 • Able to acquire knowledge about interior
 • Able to acquire knowledge about constrution

22-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Use 6sigma, LEAN
 • Bachelor's Degree in Engineering
 • Good in English communication

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Use 6sigma, LEAN
 • Bachelor's Degree in Engineering
 • Good in English communication

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality, Age 38-48Yrs
 • Bachelor or Higher degree in Engineering
 • TPM Knowledge + Factory Systems requires

21-Apr-17

 

Applied
 • degree or Master Degree in Mechanical
 • experience >3 years in in Maintenance
 • Provides mechanical maintenance skill

20-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • New project management experience
 • First tier automotive is a plus
 • Engineering background with very good English

20-Apr-17

 

Applied
 • Male, 45 - 50 years old, Thai Nationality.
 • Bachelor degree or higher in Engineering field
 • 10 years work experience in engineering

19-Apr-17

 

Applied
 • Degree or Master Degree in Electrical Engineering
 • analysis the process and develop the engineering
 • design and/or use of engineering/scientific analys

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป วิศวกรรมศาสตร์ สาขา โยธา
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว)
 • มีประสบการณ์ด้านควบคุมการก่อสร้างบ้าน

18-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.