• อ่ายุ 25-30 ปี วุฒิการศึกษา วศบ,อสบ,คอบ
 • สาขา โทรคมนาคม,อิเล็กทรอนิกส์,สารสนเทศ,คอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ 1-3 ปี

9 hours ago

 

Applied
 • New project management experience
 • First tier automotive is a plus
 • Engineering background with very good English

9 hours ago

 

Applied
 • Manage & control project.
 • Manage & control foreman.
 • Make construction plan and follow up work.

18 hours ago

 

Applied
 • Food Safety and Quality (improvement Leadership)
 • GCI Leadership
 • Preventative Maintenance Management

27-Feb-17

 

Applied
 • Plastic, Metal ,Mechanical Assembly production
 • ISO 9000 and / or QS-9000 and / or TS-16949
 • Production Management

27-Feb-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาวิศวกรรมศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านฝ่ายบริหารอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ

27-Feb-17

 

Applied
 • 5+ Yrs Designer in Air Conditioner (Commercial)
 • Proficient in CAD/ CAE Tools such as Pro-E
 • Strong Communication in English

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง /ชาย , อายุ 25 - 35 ปี
 • ปวส. - ปริญญาตรี ด้านการบริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ในการทำงาน 1 - 2 ปี

23-Feb-17

 

Applied
 • Automotive Industry
 • 10 years’ experience in handle New Model Project
 • Good command of both written and spoken English

22-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.