• ควบคุม การออกแบบ และติดตั้งเครื่องจักร
 • ตรวจสอบแบบเครื่องจักร
 • ควบคุมการทดสอบการทำงานของเครื่องจักรหลังการติดตั้ง

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชายอายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ภาษาอังกฤษ ระดับดี
 • สามารถเดินทางไปทำงานต่างประเทศได้

19 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมศาสตร์
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Service Manager Thailand
 • Service
 • Monitor and maintain rental fleet

22-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Engineering
 • 4-5 years in related Project Management
 • Excellent command of spoken and written in English

22-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุม ดูแล บริหารจัดการการดำเนินงานตามโครงการต่าง
 • ให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน
 • ติดต่อประสานงานระหว่างทีมงานและลูกค้า

22-Mar-17

 

Applied
 • วางแผน ควบคุม ดูแล งานด้านทรัพยากรบุคคล
 • งานด้านฝึกอบรม
 • งานด้านแรงงานสัมพันธ์

22-Mar-17

 

Applied
 • 1+ year working experience in manufacturing site
 • In-depth knowledge of a PLM system
 • preferably Agile

20-Mar-17

 

Applied
 • Minimum 5 years’ experience in technical field
 • Good leadership
 • Flexible to work at night

20-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Electrical or Mechanical
 • > 3 years’ experience
 • Flexible to work at night

20-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Project Engineer
 • Project Engineer
 • Project Engineer

20-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • To manage and handle heavy duty machine department
 • To manage team to modify maintenance of heavy duty
 • To manage 100+ people in control in machine dept

20-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.