• แนะนำและเสนอขายน้ำมันหล่อลื่นที่เหมาะสมกับเครื่องจ
  • ให้คำปรึกษา หรือ ฝึกอบรม ตลอดจนถ่ายทอดความรู้
  • ติดตาม-ตรวจสอบ-วิเคราะห์-หาข้อมูล-ดูแลแก้ไขปัญหา

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
  • แนะนำและเสนอขายน้ำมันหล่อลื่นที่เหมาะสมกับเครื่องจ
  • ให้คำปรึกษา หรือ ฝึกอบรม ตลอดจนถ่ายทอดความรู้
  • ติดตาม-ตรวจสอบ-วิเคราะห์-หาข้อมูล-ดูแลแก้ไขปัญหา

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
  • แนะนำและเสนอขายน้ำมันหล่อลื่นที่เหมาะสมกับเครื่องจ
  • ให้คำปรึกษา หรือ ฝึกอบรม ตลอดจนถ่ายทอดความรู้
  • ติดตาม-ตรวจสอบ-วิเคราะห์-หาข้อมูล-ดูแลแก้ไขปัญหา

09-Nov-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.