• รับแจ้งซ่อม วางแผนนำรถเข้าซ่อม
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 3ปีขึ้นไป

5 hours ago

 

Applied
 • Male / Female, age 37 +
 • degree in Occupational Health & Safety or related
 • 10 years in handling Process Safety Management

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Industrial Engineer
 • Production Engineer
 • IE

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ซ่อมบำรุงเครื่องจักรในการผลิต
 • เพศชาย อายุระหว่าง 30-35ปี
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

5 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการจัดการอุตสาหกรรม
 • เพศ ชาย
 • สามารถใช้โปรแกรม SAP ได้ดี

30-Mar-17

 

Applied
 • มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักร
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ซ่อมบำรุง ควบคุมเครื่องจักร ดูแลฝ่ายผลิต

30-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาอาชีวอนามัย
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 • มีใบประกาศนียบัตรด้าน จป. วิชาชีพ

30-Mar-17

 

Applied
 • ควบคุม ดูแลการทำงานของเครื่องจักรไลน์ผลิต
 • สามารถซ่อมบำรุงเครื่องจักรเกี่ยวกับไฟฟ้าได้
 • มีความรู้ ความสามารถ ด้านระบบไฟฟ้า

30-Mar-17

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 26 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา อิเล็คทรอนิกส์
 • มีทักษะการเป็นผู้นำ

30-Mar-17

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 23 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 • Good in English both spoken and written

30-Mar-17

 

Applied
 • Basic in PLC knowledge
 • CGPA 2.50+
 • Experienced in Electrical/Maintenance

29-Mar-17

 

Applied
 • welding, inspector, offshore
 • platform, CSWIP 3.1, wellhead
 • BOSIET, HUET

29-Mar-17

 

Applied
 • Degree holder in Industrial, Process
 • Well versed in ISO 9001, SAFETY and GMP.
 • Willing to work at SADAO, THAILAND.

29-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี /โท วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุงมากกว่า 10 ปี
 • สวัสดิการมากมาย ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

29-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Mechanical Engineering
 • Project management
 • Rubber industry

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality
 • Good command in English
 • Bachelor's or Master's in Engineering

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Automation engineer (PLC : Allen-Bradley)
 • Energy saving engineer
 • Experience 3-5 years

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมงาน ประมาณราคา สั่งซื้อวัสดุ
 • ทำแบบสำหรับก่อสร้าง
 • วางแผนงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย

28-Mar-17

 

Applied
 • Identify any risks or hazards onsite
 • Plan emergency response tests where needed
 • Design mitigation and contingency plans

28-Mar-17

 

Applied
 • ชาย อายุ 20-35 ปี
 • ซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเคอร์ เครื่องรูดบัตรเครดิต
 • มีรถยนต์ส่วนตัว

27-Mar-17

 

Applied
 • Manage overall functions and run Warehouse
 • supply and organize engineer and construction
 • 8 years’ warehousing experience in oil industries

17-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.