• จบสาขาอิเลคทรอนิกซ์และไฟฟ้ากำลัง
 • เพศชาย
 • อายุ 20-35 ปี

58 mins ago

THB5k - 10k /month

Applied
 • 5 years’ working experience
 • experience for Skilled Technician/ Technician
 • Experience in trouble shooting & failure analysis

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Diploma or higher in Instrument or related field
 • 5 years of experience for Skilled Technician
 • 3 years for Technician on Automation maintenance

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Diploma or higher in Electrical, Instrumentation
 • Experience in electrical or instrumentation
 • Good command of written English and Thai

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Production Manager
 • Food
 • Saraburi

4 hours ago

THB70k - 120k /month

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Male, Thai Nationality, 30-40 years old
 • Bachelor degree in Industrial Engineering
 • 5-10 years working experience

8 hours ago

 

Applied
 • รับผิดชอบงานด้าน การผลิต ซ่อมบำรุง ดัดแปลงแก้ไข
 • วางแผนการทำงานในแผนก
 • ประเมินผลงานพนักงาน

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Cast Shop , Production
 • Sanitary ware
 • One piece

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Chemical Engineering Bachelor's Degree.
 • A technical background in chemical, painting.
 • Knowledge of Six Sigma, ERP or MRP systems.

14 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree in Occupational EH&S
 • At least 5 years experience in EH&S
 • ISO14001, OHSAS18001

14 hours ago

 

Applied
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน
 • บำรุงรักษาเครื่องจักรและอื่นๆ
 • วิศวกรโรงงานประจำ

24-Jun-17

 

Applied
 • วุฒิ ปวช. หรือ ปวส.
 • ช่างดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาประจำโรงงาน
 • ช่างไฟฟ้า, ช่างกล ประจำโรงงาน

24-Jun-17

 

Applied
 • 10 years of working in production planning.
 • Good Communication in English
 • Degree with major in Industrial Engineer.

23-Jun-17

 

Applied
 • 10 years of working in project management.
 • Good Communication in English
 • Good skills of project management

23-Jun-17

 

Applied
 • Bachelors degree or equivalent experience
 • 3-5 years of operations / engineering experience
 • Experience in Automotive planning will be advantag

23-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Engineering
 • 3 years working experience working for procurement
 • Knowledge of engineering drawings and quality syst

23-Jun-17

 

Applied
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน
 • บำรุงรักษาเครื่องจักรและอื่นๆ
 • วิศวกรโรงงานประจำ

23-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor or Master’s degree in Health and Safety
 • 5 years experience in management of safety health
 • Experience in risk assessment is preferred

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree of Occupational Health and Safety
 • At least 5 years’ experience
 • Good skills in: communication skill in English

23-Jun-17

 

Applied
 • Male, age 25 - 35 years old
 • Experience 2 years in Maintenance.
 • Able to work in Saraburi

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • มีทักษะในการนำเสนอสินค้าให้กับลูกค้า
 • มีความขยัน รักงานขาย - งานบริการ
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านเครื่องมือวัดโทรคมนาคม

23-Jun-17

Base salary + high commission

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ ไม่เกิน 35 ปี
 • ริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาด้านอุตสาหรรม
 • มีความตั้งใจ เรียนรู้งาน , ซื่อสวัตย์ , ขยัน ,อดทน

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience in food or textile manufacturers
 • Ability to understand machine process
 • Develop troubleshooting, training team

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์สาขาอุตสาหการ
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 28-35 ปี
 • มีประสบการณ์ในสายงาน Industrial Engineer

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • 10 years experience in QA Sanitaryware
 • Good Communication in English
 • Ceramic Science or Industrial Engineer.

23-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor of Mechanical, Electrical, Industrial
 • Minimum of 3 years experience in PET manufacturing
 • Understanding of fundamental of equipment

23-Jun-17

 

Applied
 • High vocational diplomas or higher of Mechanical
 • 3 years’ experience in Beverage manufacturing
 • Familiar with production planning and control

23-Jun-17

 

Applied
 • 10 years experience in QA
 • Good Communication in English
 • Ceramic Science or Industrial Engineer.

22-Jun-17

 

Applied
 • Male or Female, 33-36 years old
 • Degree in Faculty of Engineering and related field
 • 3-5 years experience about F&B Factory

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี - วิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม 0 - 5 ปี
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • maintenance and manufacturing and lubricants
 • machine , run efficiency, cost and plan
 • maintain , service standard and optima

22-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Science, Industrial
 • 5 years’ experience in a QA management role
 • Black Belt certification is preferred

22-Jun-17

 

Applied
 • To work with very famous group company
 • To work in big organization with benefits
 • Manage for cost saving, budgeting

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • 7 yrs.exp in Production line, machinery industry
 • HMI, Servo, PLC, Robotic Systems, Solid works,
 • Leadership, Proactive, Fluent

22-Jun-17

 

Applied
 • Analyze claim,complaint in process, finished good
 • 8 years in production line, ceramic, glass
 • Industrial engineer, good english

22-Jun-17

 

Applied
 • Approve project by government
 • 10 years in project engineer, project management
 • Mechanical Engineer, Electrical Engineer

22-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor's or Master's degree in Engineering
 • Ensure products are created on time.
 • Preside over the production of food production.

21-Jun-17

 

Applied
 • Can use SAP, Barcode system, PMS, WIP
 • 10 years experience in production planning
 • Upcountry area

21-Jun-17

 

Applied
 • BE/BSc in any Engineering or related field require
 • Minimum of 2 years MRO/Materials
 • Possesses a comprehensive knowledge

21-Jun-17

 

Applied
 • BS or MS, preferable in Science or Engineering
 • Strong background in Quality Management.
 • Good command in English

21-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor's degree of Occupational Health & Safety
 • Professional Safety Officer License
 • 0 - 5 years in field of Occupation Health & Safety

21-Jun-17

 

Applied
 • Male, Thai nationality, age not over 40
 • Bachelor’s Degree or higher in any related field
 • 7 years experience in Production Planning

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in Accounting, Finance or Tax
 • 8 years’ experience with 5 years direct experience
 • Good command of spoken and written English

21-Jun-17

 

Applied
 • Responsible for detail mechanical activities
 • Responsible for detail mechanical activities
 • Responsible for execution supervision

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for detail activities of project
 • Review & assisting Department Head all Electrical
 • Assisting Department Head for review

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or higher in Engineering
 • Manufacturing factory
 • 5 years of experience in Manufacturing factory

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • 1-3 years working experience as QA
 • Bachelor degree in Electrical Engineering
 • Male/Female, Thai Nationality, 28-35

20-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมดูแลงานก่อสร้างที่หน้างานโครงการต่างๆ
 • ปวช, ปวส. สาขาที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
 • ชาย/หญิง อายุ 22 - 35 ปี

20-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.