• ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงไฟฟ้า
 • เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า, อิเล็คทรอนิค

7 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 23-35 ปี
 • มีความรู้ด้านสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับแก้วพลาสติก
 • มีความรู้ความสามารถด้านการใช้สี UV offset

7 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยฯ
 • ประสบการณ์ในงานจป.วิชาชีพ อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในการดำเนินงานในระบบบริหารคุณภาพ ISO9001

7 hours ago

 

Applied
 • Make care SMT Section according to guidelines
 • Make care SMT section to produce product
 • Investigate for new tools and necessary equipment

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male, Thai national, aged 40 years old
 • Bachelor's Degree or higher in Mechanical
 • Very good TPM, TQM and OEE skills.

9 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ชาย อายุไม่เกิน 33 ปี
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขาอิเล็คโทรนิคส์/ไฟฟ้า
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้และมีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์

16 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • จบ ปริญญาตรี สาขาอิเล็คทรอนิกส์ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถทนต่อแรงกดดันได้เป็นอย่างดี

16 hours ago

 

Applied
 • Plastic, Metal ,Mechanical Assembly production
 • ISO 9000 and / or QS-9000 and / or TS-16949
 • Production Management

16 hours ago

 

Applied
 • Design and component selection of mechanical part
 • Thermal management for power supply product
 • Documentation of bill of material (BOM)

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Develop firmware for assisting in Power Converter
 • Develop firmware for Power Electronic systems
 • Execute software development to project schedule

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Reduce loss time from test process
 • Design simple test process and save equipment
 • Support production line to reduce defect

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า 2
 • เคยผ่านงานโรงงานอุตสาหกรรม ประเภทบรรจุภัณฑ์
 • สาขาไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า 2
 • เคยผ่านงานโรงงานอุตสาหกรรม ประเภทบรรจุภัณฑ์
 • สาขา วิศวกรรมอุตสาหกรรม

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ป. ตรี วิศกรรมไฟฟ้า
 • ทักษะด้านภาษาอังกฤษดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

16 hours ago

 

Applied
 • Thai Nationality
 • Degree required in Mechanical Engineering
 • Good command in English

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Chemical Engineering or Chemistry
 • 6 years experience in selling chemical industrial
 • Thai, Male / Female, age 34 - 42 years old

16 hours ago

 

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, Age 23-38
 • Bachelor's Degree in Electrical Engineer
 • Good command of English

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality, Male and Female (25-30 years)
 • Bachelor’s Degree in Industrial, Mechanical
 • Good in people manner and positive thinking.

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality, Male and Female (25-30 years)
 • Bachelor degree in engineering
 • Prefer 3 years experience in NPI

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality, Male and Female (25-30 years)
 • Bachelor’s degree in Industrial/Mechanical
 • CNC or PLC is a must have experience

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Good team work and posses leadership quality
 • A diploma/degree in Engineering related discipline
 • 3 - 5 years of experience in the Quality dept.

16 hours ago

 

Applied
 • Thai nationality
 • Degree in Electrical Engineering
 • Good skills in Auto Cad

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา วิศกรรมเคมีสิ่งทอ/เทคโนโลยีสิ่งทอ
 • เพศ :ชาย , หญิง อายุ(ปี) :20 – 30
 • Prior experience in all aspects HR&GA

16 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส
 • อายุ 20-25 ปี(ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
 • ติดตั้งและทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร

16 hours ago

 

Applied
 • Experienced Automation work for t least 2 years
 • Bachelors’ of Engineering in Mechanical
 • Development machines, tools, systems, software

19-Feb-17

 

Applied
 • Fluent Japanese Speaking / Writing
 • Minimum 5 years work experience in project sales
 • Able to travel overseas

18-Feb-17

 

Applied
 • มีความรู้ด้าน ควบคุม และ ซ่อมบำรุงเตาหลอม
 • มีทักษะด้านการบังคับบัญชา และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • โปรแกรม Microsoft Office , E-mail , Internet

17-Feb-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์งานวิศวกรรมอุตสาหการ 10 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะการแก้ปัญหา คิดเชิงวิเคราะห์ คิดเป็นระบบ
 • รักการพัฒนา ทำงานเป็นทีม ประสานงาน

17-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ประสบการณ์ในการทำงาน 1-5 ปี
 • มีรถยนต์ส่วนตัว

17-Feb-17

 

Applied
 • A Bachelor’s Degree in any Engineering,
 • GCI Leadership –Supply Chain
 • Health and Safety Management

17-Feb-17

 

Applied
 • Thai Nationality, Male, Age over 30 years
 • degree of Electrical Engineering, Mechatronics
 • 5-10 years experience in Consumer Product

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • To assist QMR to define quality process management
 • Define operation process and prepare planing
 • Internal audit follow planing and control

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • งานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
 • ดูแลตรวจสอบการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย
 • ปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

17-Feb-17

 

Applied
 • Male / Female (Thai Nationality only)
 • Bachelor degree or higher in Electrical Engineer
 • Good computer skill in Microsoft Office

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • 5+ Yrs Designer in Air Conditioner (Commercial)
 • Proficient in CAD/ CAE Tools such as Pro-E
 • Strong Communication in English

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Manage Test section to produce product
 • Maintain Test equipment to get a high performance
 • Investigate for new tools and necessary equipment

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • To work for the Japanese company
 • To get involved in the expansion of its business
 • To work in the company listed with first section

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • To work for the Japanese company
 • To get involved in the expansion of its business
 • To work in the company listed with first section

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • 0-3 Years experience.
 • Negotiate salary upon your experience
 • มีห้องพักใกล้บริษัทให้เช่าราคาพนักงาน

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree of Engineering or related
 • Experience in manufacturing production
 • Development opportunity in progressive company

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • To meet assigned Sales budget
 • To manage distribution and retail channel
 • To create and implement marketing strategy

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Safety, Health and Environment
 • Safety License (Professional Level)
 • 3-5 years working experience in safety engineering

17-Feb-17

 

Applied
 • Monitoring and controlling projects
 • Reviewing and checking proposals and contracts
 • Good command of English,female

17-Feb-17

 

Applied
 • Male. Thai nationality, aged 35-45 years old
 • degree of Engineering
 • 5 years work experience in project sales

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Vocation certificate or higher in mechanical
 • 1 year experiences in industrial environment
 • Knowledge of Lean &Six Sigma, 5S will be advantage

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำและวางแผนงานด้านความปลอดภัย
 • ปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัยหรือเทียบเท่า
 • ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป

17-Feb-17

 

Applied

ARI Sales Representative Thailand

ARI

Bangkok Area - Samutprakarn

 • Thai Nationality, Male or Female
 • Must have driving license and car
 • Must live in or around Bangkok area.

16-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • degree or higher in Mechanical Engineering
 • >3 years of experience in Materials Planning
 • Good negotiation skill

16-Feb-17

 

Applied
 • Chemical Manufacturing Industry, QC/QA Functions
 • Pharmaceutical
 • root cause investigation

16-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.