• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์
 • ขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

13 hours ago

 

Applied
 • Male ,Thai Nationality , Age 25-35 years
 • major Electrical Engineer or Mechanical engineer
 • Can work on Saturday

13 hours ago

THB20k - 35k /month

Applied
 • Thai Nationality, age between 30 – 35 years old
 • Bachelor degree in Engineering
 • Minimum 5 year experiences in any related field

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality, age between 30 – 39 years old
 • Bachelor degree in Engineering
 • Minimum 5 year experiences in Automobile industry.

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male, at least 35 years old
 • Thai national
 • 8yrs’ experience in manufacturing &site management

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Bill of Material research for projects
 • Route configuration for projects
 • Make BOM lists / BOM list control

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Optimize/improve the Prototype processes
 • Participate in NPI projects
 • Join Concept meetings with Team and Customer

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Do Production Technical Engineering
 • Order handling according to procedures
 • Make BOM lists / BOM list control

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Develop Production/Process effeiciency
 • Responsible overall about AX routes
 • Implement new system or technique by cooperates

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Mechanical ,Electrical Engineer
 • 2 - 5 years working experience in production
 • Have skill in 2DAuto CAD , 3DAuto CAD, PLC, PDCA

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Handling maintenance to machine in textile
 • Performing required quality measurements
 • Able to work cooperate with textile team

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Conduct cost deduction for maintain.
 • Develop and improve on maintenance monthly, yearly
 • 2 years’ experience in maintenance field.

21-Oct-16

 

Applied
 • Improve productivity of furnace production process
 • Conduct cost deduction for production.
 • Industrial Engineer for furnace

21-Oct-16

 

Applied
 • responsible for batch and Furnace.
 • Train and supervise staffs in proper furnace
 • Excellent in English, interpersonal skills

21-Oct-16

 

Applied
 • to learn Japanese culture and business
 • to have the opportunity to acquire knowledge
 • to work in the company which increase sales

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Primary contact person for liaising & coordinating
 • Space Management for raw material
 • Plant house Keeping to ensure that plant area

21-Oct-16

 

Applied
 • Master's Degree/Bachelor's Degree in engineering
 • Min. 5 years production management
 • Good communication skill with strong leadership

21-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor’s degree in electrical or mechanical.
 • Have experience in repair, maintenance.
 • Able to communicate in English.

21-Oct-16

 

Applied
 • 6 years experience in electronics manufacturing
 • knowledge of ISO 9001 /14001 and ISO/TS16949
 • 3 years experience in electronics management level

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 24 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวรอุตสาหการ
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Female/male, age not over 40 years old
 • Bachelor degree in Environmental Engineering
 • Certificate in ISO9001 andISO14001

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality, age between 30 – 35 years old
 • Bachelor degree in Engineering
 • Minimum 5 year experiences in any related field

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality, age between 30 – 35 years old
 • Bachelor degree in Engineering
 • Minimum 5 year experiences in any related field

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality, age between 23 – 30 years old
 • Fresh graduate is also welcomed
 • Able to work at the production site

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality, age between 23 – 30 years old
 • Bachelor degree in Engineering
 • Fresh graduate is also welcomed

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality, age between 23 – 30 years old
 • Bachelor degree in Engineering
 • Fresh graduate is also welcomed

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Engineering of IE or ME
 • Require more than 5 years hands on working experie
 • Good command in English and Computer literate

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Manage and supervise of quality staff
 • Implement, maintain and improve quality system
 • Maintain ISO system and participate in audit

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Engineering of Mechanical,Electrical
 • Male or Female, Thai Nationality, age 22-26 years
 • Run a safety and quality activity on a production

20-Oct-16

 

Applied
 • Male/Female, age 35 years up
 • Bachelor’s degree or higher in PE, IE or engineer
 • 7 yrs’ experience in production/factory management

20-Oct-16

 

Applied
 • Degree in Engineering.
 • Civil Engineering
 • ISO standard requirements

20-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor Degree in Engineering; Mechanical preferr
 • Minimum of 3-year experience in development-relate
 • Excellent CAD skill; Solidworks preferred

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสอบและซ่อมบำรุงเครื่องจักร
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปวส. - ป.ตรี สาขา ไฟฟ้า , เครื่องกล

19-Oct-16

 

Applied
 • A Bachelor’s degree in Electrical Engineering
 • Ability to work with plant engineers
 • Experience working with SQL Server, Oracle

19-Oct-16

 

Applied
 • final assembly in automotive manufacturing
 • analytical, problem-solving, leadership
 • good command of English

19-Oct-16

 

Applied
 • คุมงานโครงการ,เขียนแบบ,ถอดแบบ,ตรวจงาน
 • มีประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการทางด้านควบคุมงานการก่อสร้าง
 • จัดทำแผนงานก่อสร้างรายสัปดาห์
 • ตรวจสอบและรายงานสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

19-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor's degree in computer engineering
 • Proactive, Initiative, good analytical
 • Good command in English and computer literacy

19-Oct-16

 

Applied
 • Responsible for production engineering.
 • Bachelor's degree in Industrial Engineer
 • 2 years’ experience in production field.

19-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor's degree in Chemical Engineer
 • 1-2 years’ experience in production field.
 • Develop and improve on maintenance year plan.

19-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor's degree in Mechanical Engineer
 • 2 years’ experience in production field.
 • Conduct cost deduction for maintain.

19-Oct-16

 

Applied
 • Male/Female , Thai Nationality, Age 24 - 35
 • Bachelor's Degree in any relted Engineering fields
 • 1 - 5 years working experience as Design Engineer

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Supplier survey, verify new part and new part
 • Issue work instruction or quality guide line
 • Internal Quality improvement material & product

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Electrical, Mechanical Engineering
 • At least 2-3 years experience in related filed
 • Own car

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Electrical, Mechanical Engineer
 • At least 2-3 years experience in related filed
 • Own car

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Engineering,relate Welding
 • Good English proficiency
 • Working Experience 3-5 years

19-Oct-16

Base salary + high commission

Applied
 • Degree in Electrical Engineer, Mechanical Engineer
 • 3-5 years exp. in Design Engineer, PLC, automation
 • 35,000 - 50,000 / Samutprakarn

18-Oct-16

 

Applied
 • Thai Male only, 20-30 years old
 • Bachelor degree in Mechanical engineering
 • 1-3 years exp. in automation, industrial robot

18-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมเครื่องกล อุตสาหการ
 • ประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 15 ปี
 • มีความรู้ในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนโลหะประเภทงานปั้ม

18-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องกล
 • ประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 12 ปี
 • มีทักษะในการวางแผน ควบคุมและตรวจสอบกระบวนการ

18-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.