• เพศ ชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา เครื่องกล ,ไฟฟ้า
 • ผ่านงานปั้มน้ำจะพิจารณาเป็นพิเศษ

22 mins ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส.-ป.โท สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีความรับผิดชอบ,ระเอียด,รอบคอบ

22 mins ago

 

Applied
 • Materials Planning
 • Production Planning
 • salary 35,000 - 55,000

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปวส. - ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ทางด้านวิศวกรรมการผลิต
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถติดต่อประสานงานกับลูกค้า

6 hours ago

 

Applied
 • Male or Female age 22 - 28 years old or above
 • Bachelor's Degree or higher
 • At least 3-5 years experience in QA

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Mechanical Engineering, Design engineer,
 • experience of Application and Design engineer
 • Able to use AutoCAD and other related

6 hours ago

 

Applied
 • Mechanical Engineering is preferred
 • experience of sales in industry product.
 • Own car and driving license

6 hours ago

 

Applied
 • experience of sales in industry product
 • Representing the company’s brand and products
 • Own car and driving license

6 hours ago

 

Applied
 • Mechanical Engineering and Service Engineer
 • Knowledge about the products and services
 • experience of service Engineer (Mechanica)

6 hours ago

 

Applied
 • Can work on day/night shift
 • Good command of written and spoken English
 • Good interpersonal and communication skills

6 hours ago

 

Applied
 • Minimum Degree in Engineering
 • Knowledge in manufacturing management
 • Good leadership and people management skills

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • To maintain the folder sealer equipment
 • To assist & participate in the continuous improve
 • To assist & participate in the continuous training

6 hours ago

 

Applied
 • Prefer experience in Food Packaging
 • Electrical Engineering degree
 • Be able to work in Rayong

6 hours ago

THB25k - 30k /month

Applied
 • ชาย-หญิง อายุ 28-40 ปี ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานโรงพิมพ์
 • มีรถยนต์และใบอนุญาตขับขี่

6 hours ago

 

Applied
 • ชาย อายุ 25-35
 • ปริญญาตรี สาขาอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์การซ่อมบำรุงอย่างน้อย 2 ปี

6 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree
 • Experienced in Industrial products
 • Good command in English

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree or Master Degree in Engineering
 • Good in English spoken and writing.
 • Knowledge of automotive specifications

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in Chemical Engineer
 • At least 3 years experience of QC leader or superv
 • Basic knowledge of PFMEA, DFMEA, MSA, SPC, PPAP,

6 hours ago

THB30k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ/เครื่องกล/ไฟฟ้า
 • ออกแบบ-เขียนแบบและเข้าใจ DWG

6 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ
 • มีประสบการณ์ด้านงานบำรุงรักษาแม่พิมพ์อย่างน้อย1ปี
 • ใช้เครื่องมือ เครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับการซ่อม

6 hours ago

 

Applied
 • ตรวจสอบความพร้อมของรถขนส่ง
 • ปวส. หรือ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาช่างยนต์
 • ประสบการณ์(ปี) : 3ปีขึ้นไป

6 hours ago

 

Applied
 • Male,BA Degree or Master degree in Electrical
 • Has a licensed associate level
 • land & building, contruction & Maintenance

6 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree on Business Administration
 • Experience in using various types of manufacturing
 • Bachelor degree on Chemistry

6 hours ago

 

Applied
 • Male or Female, Age Not over 35 year old
 • Experience 0 - 2 years
 • Process, Chemical, Piping or Mechanical

6 hours ago

 

Applied
 • Male, age over 32 years old
 • Good command of Japanese& English
 • 7yrs in QA/QC with Automotive field (Injection)

6 hours ago

 

Applied
 • Degree in Mechanical or Electrical Engineering
 • Good command of written and spoken English
 • Has knowledge Mechanical/Electrical design

6 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in Chemical or Polymer Engineering
 • 10- 12 years’ experience in the industry
 • 35-45 years old

6 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree in Business Administration
 • 3 year in professional experience in BOI
 • Having background and networking in Automotive

6 hours ago

 

Applied
 • Mechanical, Aerospace
 • Junior Management Trainee
 • Mechanical Product Management

6 hours ago

 

Applied
 • Bachelor or Master in Business Administration
 • At least 5 years experience in managerial role
 • Strong planning, organizational skills

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Engineering
 • 3-5 years of experience in Automotive Manufacturin
 • Good oral and written communication in English

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 7 years in QA fucntion automotive manufacturing
 • Good command of English
 • ISO 16949 APQP PPAP SPC 8D report

6 hours ago

 

Applied
 • 10 years experience in supply chain function
 • Good command of English
 • Knowledge in material , operations , ISO16949

6 hours ago

 

Applied
 • ชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ปวส. ช่างกลโรงงาน, ช่างยนต์, ช่างเชื่อม
 • ประสบการณ์ในงานบำรุงรักษาในโรงงานอุตสาหกรรม

6 hours ago

 

Applied
 • Male/Female, 28~35 years old
 • 5 years of Experience in maintenance activity
 • Testing for vibration of machines

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Age not over 30 years old
 • degree or Master’s degree in any fields
 • 3 years’ experience for Material Planning

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช-ปวส. สาขา ไฟฟ้ากำลัง
 • มีประสบการณ์งานซ่อมบำรุง
 • อายุ 20-45 ปี

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Min 10 years of experiences in onshore
 • Bachelor or Master Degree in Mechanical
 • Competence on MS office,Auto cad

6 hours ago

 

Applied
 • Bachelor or higher degree in Chemical Engineer
 • 10 y exp in petrochemical Lube base plants
 • Feasibility study, Petrochemical configuration, PM

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (เคมี)
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและใช้งานคอมพิวเตอร์ได้
 • มีทักษะการสื่อสาร ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ได้อย่างดี

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Opportunity to work in global company
 • Grow yourself by being highly responsible position
 • to work in company that do business

6 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้าน ช่างเป่าพลาสติก
 • ปวช.-ปวส.สาขาอุตสาหกรรม สาขาเครื่องกลโรงงาน
 • อายุ 23 ปีขึ้นไป

6 hours ago

 

Applied
 • Printing, Ink
 • HACCP, ISO
 • Packaging, Health and Safety

6 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22-25 ปี ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • วุฒิการศึกษา ปวช.- ปวส. สาขาไฟฟ้ากำลัง
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี

6 hours ago

 

Applied
 • Exp. in Food or related and has after-sales skill
 • Eastern Seaboard IE, Rayong
 • Salary 60,000 - 100,000

6 hours ago

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชายอายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีใบรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์ในงานอย่างน้อย 1 ปี

6 hours ago

 

Applied
 • Male, age 28-35, BE. Electrical or related field.
 • Has experience in Maintennace or Service Engineer.
 • Has skill in PLC Mitsubishi and English speaking.

6 hours ago

 

Applied
 • Degree in Engineering – Electrical, Mechanical
 • 5 years experiences in Production from Assembly
 • Good industrial engineering technical knowledge

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Production ,Quality ,Logistic ,Material Planner
 • experience in set-up company.
 • Good in English skill

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.