• ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรม เกรดเฉลี่ย3.00ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานควบคุมกระบวนการผลิต
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Mechanical Engineer
 • Experience in Maintenance : 3-7 years.
 • Work at Phrapadang plant

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สามารถควบคุมการทำงาน คนงาน ประมาณ 40 คน
 • มีประสบการณ์ ด้านงานเชื่อม CO 2
 • สามารถจัดแผนการผลิตภายในให้เป็นระบบรับผิดชอบ

3 hours ago

 

Applied

Lab Technician

BASF - Asia Pacific

Bangkok Area - Samutprakarn

 • Lab equipment facilitator
 • Support activities of technical service
 • Preparing raw material for lab test

13 hours ago

THB13k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • improve manufacturing process
 • Train and review manufacturing process to operator
 • Install and setup the new equipment for operation

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • at least 3 years' experience
 • Flent in English (is must) or Japanese
 • Salary 27- 40 K

20-Jan-17

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Automation project data analysis
 • Co-ordinate with production as new automation
 • Trouble shooting of new automation

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Automation project data analysis
 • Design flow and mass product 3D process
 • Trouble shooting on 3D printing

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Draft drawing
 • Preventive Maintenance M/C plan
 • expense

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Electrical Power
 • Electrical Maintenance
 • Electrical Engineer

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Sales and Technical support engineering operation
 • M&E Construction, Main / Sub Contractor
 • HVAC, Chiller and Facilities System

20-Jan-17

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมเครื่องกล อุตสาหการ
 • ประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 15 ปี
 • มีความรู้ในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนโลหะประเภทงานปั้ม

20-Jan-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องกล
 • ประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 12 ปี
 • มีทักษะในการวางแผน ควบคุมและตรวจสอบกระบวนการ

20-Jan-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในงานไม่น้อยกว่า 20 ปี
 • มีภาวะผู้นำ มีทักษะในการสื่อสาร การสั่งการ การประส
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีและภาษาญี่ปุ่น

20-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor Degree or higher in Mechanical Engineerin
 • 6 years experience in Maintenance
 • Good command of English

20-Jan-17

 

Applied
 • Age between 30 – 35 years old
 • Bachelor Degree in Engineering
 • Minimum 5 year experiences of manufacturing

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Age between 23 – 30 years old.
 • Bachelor Degree in Engineering
 • Able to read and write in English or Japanese

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Age between 23 – 30 years old.
 • Bachelor Degree in Engineering
 • Able to read and write in English or Japanese

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ช/ญ อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • จบวิศวกรรมศาตร์ สาขา เครื่องกล, อุสาหการ
 • สามารถใช้โปรแกรมเขียนแบบทางวิศวกรรม

19-Jan-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า
 • สามารถใช้งานโปรแกรม SCADA, PLC และLabview
 • สามารถใช้เครื่องมือวัดต่างๆ ได้ดี

19-Jan-17

 

Applied
 • An opportunity to be part of leading manufacture
 • Very attractive remuneration package
 • An opportunity to learn Japanese culture

19-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in Industrial and/or Mechanical
 • 5 years’ experience in Silicone Keypad, Electronic
 • Good management skill in project management

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Male, 40 years up
 • degree in Industrial or Mechanical Engineer
 • Knowledge and experience in Production management

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in engineering or equivalent
 • A minimum of 5 years experience in a R&D
 • A previous experience in Automotive company

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied

Design Engineer

Abatek (Asia) Co., Ltd.

Bangkok Area - Samutprakarn

 • Bachelor 's degree in Mechanical Engineering
 • 3 years in Mold injection job or concern
 • Strong experience in direct concern

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Industrial and/or Mechanical
 • Experience minimum 3 years in related applicable
 • Can speak Japanese very well (Japanese native

19-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in mechanical.
 • Bachelor’s degree in mechanical.
 • Good command in English.

19-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Engineering or related
 • Male/female 23-45 years old
 • Good command in English and Computer liberate

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Engineering of IE or ME or EE
 • Require> 5 years in tooling maintenance
 • Good in English Language have Knowledge

19-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Engineering of IE or ME or EE
 • Min 3 years’ experience in molding machine mainte
 • Understand hydraulic system/pneumatics system

19-Jan-17

 

Applied
 • Quality Guarantee
 • Quality Assurance
 • Chemical Engineer

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 24-30 ปี
 • เพศ ชาย ปวส. /ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า
 • มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์

19-Jan-17

 

Applied
 • ชาย อายุระหว่าง 22-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • มนุษยสัมพันธ์ดี เรียนรู้งานไว

19-Jan-17

 

Applied
 • ดูแลงานซ่อมบำรุงทั่วไปประจำโรงงาน
 • เพศชาย
 • ประสบการณ์ : 1 - 6 ปี

19-Jan-17

 

Applied
 • Degree or higher in Engineering or related field.
 • Minimum 5 years of Injection molding
 • Knowledge computer Literary.

19-Jan-17

 

Applied
 • Degree or higher in Mechanical Engineering
 • 5 years’ experience in the technical field
 • Good command of both written and spoken English

19-Jan-17

 

Applied
 • Process Engineer
 • Quality Engineer
 • Mechanical Engineer

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality, age between 30 – 39 years old
 • Bachelor degree in Engineering
 • Minimum 5 year experiences in Automobile industry.

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • อายุ 27 ปีขึ้นไป / วุฒิ ป.ตรี สาขาช่างอุตสาหกรรม
 • มีประสบการณ์ ด้านเครื่ื่องจักรและไฟฟ้า 3 ปี
 • รู้และเข้าใจการจัดระบบงาน Spare Part / TPM

18-Jan-17

 

Applied
 • Male, age 22 - 25 years old.
 • Good command in English and Computer literacy
 • New Graduate also welcome

18-Jan-17

THB16k - 20k /month

Applied
 • Bechelor's degree in Electical Enginerring
 • Minimum 2-3 years experience in maintenance
 • To conduct preventive maintenance for machines

18-Jan-17

 

Applied
 • Degree in Electical or Machanical Engineering
 • Minimum 5 years experience in Maintenance
 • Labor relation law

18-Jan-17

 

Applied
 • เพศหญิง /ชาย , อายุ 25 - 35 ปี
 • ปวส. - ปริญญาตรี ด้านการบริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ในการทำงาน 1 - 2 ปี

18-Jan-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาธารณสุขศาสตร์ สาขาอาชีวอนา
 • เพศชาย อายุ 23 - 30 ปี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถติดต่อประสารงานกับพนักงานได้

18-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา เครื่องกล
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

18-Jan-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้า/ไฟฟ้ากำลัง
 • เพศชาย อายุ 23 – 30 ปี
 • สามารถวางแผนและควบคุมระบบไฟฟ้าทั้งระบบได้

18-Jan-17

 

Applied
 • Degree or higher in Chemical Engineering
 • Thai national
 • Proficiency in English

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor in Mechanical, Electrical, or related
 • ISO9000/14000, TQM and EIA/HIA and IT
 • Good English with age 35-45 years old

18-Jan-17

 

Applied
 • leading and completing some major Lean project
 • productivity improvement techniques
 • Knowledge of 6Sigma

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • A Bachelor’s degree in Engineering
 • Experience in a regulated business is required
 • Working knowledge of TPM, CMMS

17-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.