• ควบคุมงานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล
 • วุฒิปริญญาตรี (วศ.บ.)
 • มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 5 ปี

5 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้าง
 • มีใบประกอบวิชาชีพ กว.
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี

5 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี (วศ.บ.) สาขาอิเลคโทรนิค/สื่อสาร
 • มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 1-5 ปี
 • มีใบประกอบวิชาชีพ(กว.)

23-Jul-17

 

Applied
 • minimum 5 years of experience as Engineer
 • minimum 1 year of on-site experience
 • general understanding of construction industry

20-Jul-17

 

Applied
 • minimum 5 years of experience as Engineer
 • Minimum 1 year of on-site experience
 • General understanding in construction industry

20-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.