• ออกแบบและเขียนแบบเกี่ยวกับงานเครื่องจักร
 • ออกบริการ ซ่อมบำรุงเครื่องจักรจากลูกค้า
 • ฝึกอบรมการใช้งานเครื่องจักรเมื่อทำการส่งมอบ

6 hours ago

 

Applied
 • QES supervisor QA Supervisor
 • customer support team in Thailand
 • quality assurance team

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Food Engineering, Industrial Engineering,
 • Electrical Engineering, Civil Engineering
 • Mechanical Engineering, Agricultural Engineering

6 hours ago

 

Applied
 • Working within Asset Integrity Department
 • Must be willing to learn and self motivated
 • Experience in sale on Petrochemical, Oil and Gas

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาที่เกี่ยวข้อง ขึ้นไป
 • สามารถขับรถยนต์ได้ / มีใบขับขี่รถยนต์

6 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Site Integrated Facilities Management
 • manage all facets of site activities
 • staff management

6 hours ago

THB35k - 45k /month

Applied
 • ชาย-หญิง อายุ 25-35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

6 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Experience in Stamping & Pressing part.
 • Understanding ISO System.
 • Computer literacy such as Auto Cad.

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Engineering.
 • Stamping Industry experience is a plus.
 • Solid exposure to APQP & PPAP is a must.

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Engineering.
 • Stamping Industry experience is a plus.
 • Solid exposure to APQP & PPAP is a must.

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Mechanical / Electrical / Environment
 • Exp.in System for Building; Condo, Hotel, Hospital
 • 5 yrs in Site Engineer/ Project Engineer/ Engineer

6 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี วิศวกรรม สาขาสุขาภิบาลหรืออื่นๆ
 • มีประสบการณ์ในงานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • ควบคุมดูแลและตรวจสอบงานระบบไฟฟ้าอาคารได้

6 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาโทขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์
 • มีความชำนาญในการบริหารจัดการ ควบคุม กำกับดูแล
 • มีความชำนาญและมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการโครงการ

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1-5 ปี
 • ดูแลและรับผิดชอบงานระบบวิศวกรรมของโครงการ
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป

17 hours ago

 

Applied
 • Minimum 5 years expeirence in SSHE Oil & Gas
 • Knowledge in SSHE codes, standard, etc.
 • TBOSIET, HUET, NEBOSH

21 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส.สาขาช่างกลโรงงาน
 • ประจำเครื่องกลึง CNC

22-Feb-17

 

Applied
 • Assist QES department general manager supervisor
 • Manage customer support team in Thailand
 • Manage out-going quality assurance team

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย ป.ตรี/โท ด้านวิศวกรรม สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การบริหารงานซ่อมบำรุง 5 ปีขึ้นไป
 • มีความซื่อสัตย์ ตรงเวลา และอดทน

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Mechanical, Industrial, Electrical,
 • Prepare the technical documents for project
 • 2 years of experience relevant to the applied

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ตรวจสอบอุปกรณ์สัญญาณเตือนภัยที่ติดตั้งให้กับลูกค้า
 • ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา

22-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ตรวจสอบอุปกรณ์สัญญาณเตือนภัยที่ติดตั้งให้กับลูกค้า
 • ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา

22-Feb-17

 

Applied
 • Degree in Mechanical Engineering
 • New graduate to 5 years experience.
 • Experience in Layout Creation

22-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in Supply Chain Management
 • 8 years’ experience in Supply Chain Management
 • Excellent oral and written communication skills.

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Senior Platform Construction Engineer
 • Offshore and onshore structural engineering
 • Construction drawings in replication, cost up/ est

21-Feb-17

 

Applied
 • At least 5 years direct safety experience in O&G
 • A university degree, preferably in business
 • Safety Engineer , Procifient in English

21-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor’s or Master Degree in Mechanical
 • HVAC, Clean room etc for Process Plant Project
 • ASHRAE, ANSI, ASME, ISO, API, NFPA

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality, Male or Female, at 18 to 30 year
 • Degree in Electrical, Electromechanical
 • Have experience 0 - 2 Years

21-Feb-17

 

Applied
 • วิศวกร อุตสาหการ , โลจิสติก
 • มีประสบการณ์ด้านคลังสินค้า 1-5 ปี
 • TOEIC 550 ขึ้นไป

21-Feb-17

 

Applied
 • ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ การบำรุงรักษาระบบอาคาร
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปวส. หรือปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ติดตั้งและซ่อมบำรุงและพัฒนาประสิทธิภาพเครื่อง
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • สามารถซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศได้

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ดูแล ตรวจสอบ บำรุงรักษา งานระบบภายในอาคาร
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ปวช. สาขาไฟฟ้ากำลัง

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
 • ควบคุมและตรวจเช็คเครื่องควบคุมไฟฟ้า

21-Feb-17

 

Applied
 • Diploma in Engineering or other structural
 • Min 7 years experience in 3D model & drawings
 • Computer Aid software, Microstation

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 • มีความสามารถในการออกแบบวงจร,ฮาร์ดแวร์
 • มีความสามารถในการใช้งานโปรแกรม Altium ,Designer

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • วางแผน ควบคุม ดูแลด้านความปลอดภัย
 • ตรวจสอบ ประเมิน วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านความปลอภัย
 • นำเสนอ ฝึกสอน อบรมพนักงานเกี่ยวกับความปลอดภัย

21-Feb-17

 

Applied
 • ถอดแบบประมาณราคางานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง
 • ถอดแบบงานระบบสุขาภิบาลและเครื่องกล
 • ให้่ข้อมูลประสานงาน ผู้รับเหมา หน้างาน

21-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor’s or Master Degree in Mechanical
 • Rotating, Package Equipment, Material Handling
 • ANSI, ASME, ISO, API, BS

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • BACHELOR OF ELECTRICAL ENGINEERING
 • EXPERIENCE 5-10 YEARS
 • LICENCE ENGINEERING LEVEL

20-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor in Safety, Occupational Health
 • 2-4 years experience in Safety
 • 2-3 years experience in management

20-Feb-17

 

Applied
 • Engineering Services Manager
 • ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม
 • Mechanical,Mechatronics,Electrical,ไฟฟ้า,เครื่องกล

20-Feb-17

 

Applied
 • Sales Engineer : 1-3 years working experience
 • Good in English conversation and writing
 • Salary 15K or above with Commission

20-Feb-17

Base salary + high commission

Applied
 • 1-3 years working experience
 • Able to diagnose and fix the electric equipment
 • Salary 12K or 15K depending on experience&talent

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience as Sales Engineering
 • TOEIC :650
 • Age 22-27 Nationality Thai New Graduate O.K.

20-Feb-17

THB35k - 55k /month

Applied
 • 5 years’ experience on an industrial site
 • Process improvement experience
 • Be able to be mobile and open to missions abroad

20-Feb-17

THB70k - 120k /month

Applied
 • ถอดแบบ ประมาณราคาค่าก่อสร้าง
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า/เครื่องกล
 • มีความอดทนสูง ไหวพริบดี สามารถปรับตัว

20-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Engineering
 • At least 10 years experience directly
 • Manage all manufacturing operations

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Science, Engineering.
 • 0-8 years relevant supplier quality experience.
 • Experience in IQC/SQE.

19-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.