• สามารถซ่อม ติดตั้ง ล้าง บำรุงรักษา
 • สามารถทำงานในสภาวะงานที่กดดัน กับเวลา
 • สามารถพูดคุยชี้แจง กับลูกค้าได้

3 mins ago

 

Applied
 • ชาย อายุ 22 - 35 ปี ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • สามารถขับรถยนต์ได้พร้อมใบขับขี่รถยนต์
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี

4 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female, no age limit
 • degree in Electrical, Mechanical, Industrial
 • 0-10 years working experience in a manufacturing

1 hour ago

 

Applied
 • Male or Female, no age limit
 • degree in Electrical, Electronics any related
 • 0-5 years working experience maintenance

1 hour ago

 

Applied
 • Male or Female, no age limit
 • degree in Electrical, Mechanical any related
 • 0-5 years working experience in utility system

1 hour ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • SAFETY OFFICER
 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
 • จป. วิชาชีพ

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 18 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ช่างไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มี่ัทักษะงานด้านช่างไฟ้ฟ้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วิศวกรโยธา
 • ทำงานหน้าไซด์งาน
 • ดูแลหน้างานก่อสร้าง

15 hours ago

THB13k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor degree in Electronics, Electrical
 • Good English communication
 • Able to work in Lumphun province

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Electronics or Mechanical.
 • Experience in electronics industry.
 • Good English communication skills.

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • At least 3 year of experience in management of OH&
 • Experience in ISO9001, ISO14001 and OHSAS18001
 • Bachelor degree or higher in Occupational health &

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Strong knowledge about waste water system
 • Good communication and coordination skill
 • Project management and problem solving skill

23-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Facility Maintenance
 • Control Maintenance Plan and Facility System
 • Oversee preventative maintenance

23-Jan-17

 

Applied
 • Mechanical Maintenance Engineer
 • equipment design, purchase, commission
 • Implementing maintenance activity

23-Jan-17

 

Applied
 • production planning
 • Experience in jewelry industry or related
 • chains(mould,front-end,finishing OEM and sourcing)

23-Jan-17

 

Applied
 • Modeling Supervisor
 • in Forming department
 • CNC (Solid cam).

23-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor or Master’s degree of Industrial
 • Able to work independently.
 • Excellent analytical and problem solving skills

23-Jan-17

 

Applied
 • Male / Female, Thai nationality
 • Age 25 years old up
 • Good command in English

23-Jan-17

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 - 35 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวส.ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต
 • สามารถใช้เครื่องเจียระไนราบได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

23-Jan-17

 

Applied
 • ดูแลความปลอดภัยระบบไฟฟ้าและงานช่างทั่วไป
 • ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย ช่างไฟ
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

23-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 19 - 35 ปี
 • ปวส ขึ้นไปทาง อิเลคทรอนิกส์ แมคคาทรอนิกส์ ไฟฟ้า
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้ และมีใบอนุญาติ

23-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • production planning
 • Experience in jewelry industry or related
 • chains(mould,front-end,finishing OEM and sourcing)

21-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-45 ปี
 • สามารถเชื่อม tig ได้
 • ประสบการณ์ในงานเชื่อมอย่างน้อย 1 ปี

20-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Electrical Engineer
 • Fluent command in English
 • experiencein Electrical system control

20-Jan-17

 

Applied
 • Engineering or related fields
 • Lean, Six-Sigma methodology experience
 • Background in manufacturing

20-Jan-17

 

Applied
 • Waste water system
 • Bachelor degree in environment or engineering
 • Certified waste water system

20-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ : 25-45 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.3 , ม.6 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การทำงาน 1 ปีขึ้นไป

20-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in Electronics or Mechanical.
 • Experience in electronics industry.
 • Good English communication skills.

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Electronics, Mechanical, Industrial.
 • Good English communication skill.
 • Able to work in Lamphun province.

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่างๆ และทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • มีความรู้เกี่ยวกับงานก่อสร้าง

19-Jan-17

 

Applied
 • 5 years of experience in designing, programming.
 • Expert in more than one SCADA /HMI package.
 • Experience with Process Control.

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree In Electrical Or Electronic
 • The Candidate Must Have More Than 3-5 Years
 • Strong Practical Electrical Design / Test Skills

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย
 • อายุ 25 - 35 ปี
 • การศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป

19-Jan-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า ในสาขาวิศวกรรมอาหาร - IE
 • มีความรู้ทางด้านการบริหารจัดการตามระบบมาตรฐาน
 • ทำงานภายใต้แรงกดดันในสภาวะต่างๆได้ดี

19-Jan-17

 

Applied
 • เพศ ชาย / อายุ 25 - 35 ปี
 • การศึกษาระดับ ปวช.ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์การทำงานด้านงานกลึง และใช้ระบบ CNC

19-Jan-17

 

Applied
 • เพศ ชาย / อายุ 25 - 35 ปี
 • การศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์การทำงานด้านช่างเชื่อม

19-Jan-17

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุระหว่าง 23 ปีขึ้นไป
 • ปวส.ขึ้นไป ด้านวิศวกรรมอุตสาหการ
 • แก้ไขปัญหาได้ใน กรณีเครื่องจักรขัดข้อง

19-Jan-17

 

Applied
 • ติดตั้งไฟ แอลอีดี ติดตั้งป้ายไฟวิ่ง เเละไฟฟ้า
 • ถนัดด้านไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

18-Jan-17

 

Applied
 • Male, age above 35 years
 • Graduated from Welding Engineer.
 • Positive attitude to work

18-Jan-17

 

Applied
 • Male (preferable) age above 25 years
 • Graduated from Electrical Engineering
 • Machines and Tools planning,

18-Jan-17

 

Applied
 • Male (preferable) age above 27 years
 • Graduated from Mechanical Engineering
 • Planning & Control Project Schedule

18-Jan-17

 

Applied
 • Related experience at least 2 years
 • Male (preferable) age above 27 years
 • Must fluent in English: Spoken, Written

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • experience at least 5 years
 • Machines and Tools planning
 • Project planning and Schedule Control

18-Jan-17

 

Applied
 • Related experience at least 3 years
 • Male (preferable) age above 27 years
 • Must fluent in English: Spoken, Written

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • experience at least 10 years
 • Machines and Tools planning
 • Project planning and Schedule Control

18-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.