• เพศ ชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
  • การศึกษา ระดับ ปวส.ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ในตำแหน่ง 0-1 ปี

26-Apr-17

 

Applied
  • เพศชาย/หญิง อายุ 21-30 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

26-Apr-17

 

Applied
  • ดูแล/ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์
  • เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี
  • จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส

25-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.