• เพศชาย อายุระหว่าง 30-35 ปี
 • ปริญญาตรี / โท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ทำงานในสายงานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า

17 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส หรือ ปริญญาตรี วศบ เครื่องกล
 • มีประสบการณ์ด้านการทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ปวช.ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า-อิเล็คทรอนิคส์
 • มีความรู้เรื่อง ระบบไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์

24-Oct-16

 

Applied
 • • Minimum 3 years experience in mechanical or elec
 • • Very good communications, penetrations, and nego
 • Driving license

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อม
 • เพศชาย อายุ 23 - 30 ปี ขึ้นไป
 • สามารถเป็นวิทยากร และผู้นำกิจกรรมได้

23-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีสาขาไฟฟ้า / อิเล็คทรอนิคส์ /เครื่องกล
 • เขียนแบบไฟฟ้า ออกแบบระบบไฟฟ้า
 • มีความรู้ด้าน Microprocessor และ Power Electrics

23-Oct-16

 

Applied
 • Sales of Mechanical equipment -R&D,Hi-End Industry
 • 2 - 5 years' experience
 • Communicate effectively in English

21-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • มีทักษะด้านการขาย และมีความสามารถในการเจรจาต่อรอง

21-Oct-16

 

Applied
 • Thai Nationality
 • Good command in English
 • Bachelor's or Master's in Engineering

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • งานควบคุมงานก่อสร้างบ้านเดี่ยว/ทาวน์โฮม
 • มีใบ กว.

20-Oct-16

 

Applied
 • Male/ Female, age 25-35 years old.
 • Degree in Occupational Health,Safety Management.
 • 3-5 years experience in in Manufacturing Industry.

20-Oct-16

 

Applied
 • Male age 22-28 years
 • Bachelor of Engineering in Power Electrical
 • 1-2 years experience in product development

20-Oct-16

 

Applied
 • Degree of Instrumentation Engineer
 • Competent in Microsoft Offline
 • Ability to be persistent and determined

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : หญิง , ชาย / อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 2
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ ขยัน มีความรับผิดชอบ

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย / อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมบัณฑิต สาขาไฟฟ้ากำลัง
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Male / Female, Age between 25 - 35 years old
 • Bachelor Degree or Master Degree in Engineering
 • 1-5 years experience in Instrumentation

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • PLC, SCADA, DATABASE

19-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย
 • วุฒิ การศึกษาปวช. , ปวส
 • สาขาไฟฟ้า และที่เกี่ยวข้อง

19-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.