• ประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป ด้านการขนส่งวัตถุอันตราย
  • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
  • ตรวจสอบสภาพความปลอดภัยของสถานที่รับ-ส่งสินค้า

21-Apr-17

 

Applied
  • Thai Nationality
  • Good command in English
  • Bachelor's or Master's in Engineering

18-Apr-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.