• มีประสบการณ์ด้านงานช่าง
 • มีความรู้ระบบไฟฟ้า ประปา สุขาภิบาล
 • ปวช. - ปริญญาตรี

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 20-40 ปี
 • ดูแลงานไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

24-Feb-17

 

Applied
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ควบคุมงานไฟฟ้าในโรงงาน
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

24-Feb-17

 

Applied
 • อายุ 18-35ปี เพศ ชาย
 • วุฒิตั้งเเต่ ปวช. ปวส. ป.ตรี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

24-Feb-17

 

Applied
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปวส.
 • ควบคุมงานในสนามให้ถูกต้อง
 • ควบคุมดูแลปริมาณการใช้วัสดุ

24-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • วางแผนบริหาร ควบคุม ตรวจสอบงานก่อสร้าง ทีมงาน
 • บริหารต้นทุนการดำเนินงานให้อยู่ภายในงบประมาณ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี-โท

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • maintenance
 • improvement of machines and eqription.
 • processing and utility

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • degree graduate in Mechanical, Electrical
 • Experience in metal press industry
 • Strong interpersonal skill, communication

23-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor degree of Engineering or high vocational
 • 2-3 years in field of Stamping die maintenance
 • Have knowledge and skill of stamping die

23-Feb-17

 

Applied
 • Degree of Mechanical,Electrical
 • 30-35 Years old
 • experience 3-5 years in Facility Manufacturing

23-Feb-17

 

Applied
 • Male, Bachelor's degree graduated in mechanical
 • Solid knowledge in design for progressive
 • Minimum 3 years work experience

23-Feb-17

 

Applied
 • เป็นบริษัทญี่ปุ่นผลิตโช้คและเบรครถยนต์
 • ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมสุรนารี
 • โทร.044 – 212 - 050, 044-212 – 075

23-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-30 ปี
 • ปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Failure Analyst, data analyst
 • Operation Quality
 • Business intelligence

23-Feb-17

 

Applied
 • จบปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

23-Feb-17

 

Applied
 • จบการศึกษา ปวส ขึ้นไป สาขาเครื่องกล/ไฟฟ้ากำลัง
 • มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุงในโรงงานอุตสาหกรรม
 • มีความเข้าใจงานด้านเครื่องจักร/ระบบไฟฟ้าในโรงงาน

23-Feb-17

 

Applied
 • มีความสามรถพูดภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีความเข้าใจเอกสารงานวิศวกรรม ทั้ง โยธา ไฟฟ้า
 • ติดตามรวบรวมเอกสาร As-built และ Final Document

22-Feb-17

 

Applied
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ และชอบงานติดต่อประสาน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ในสายงานก่อสร้าง งานวิศวกรรมเบื้องต้น

22-Feb-17

 

Applied
 • ชาย อายุ 20-30 ปี วุฒิ ปวช. - ปวส. อิเล็คฯ , ไฟฟ้า
 • ขับรถยนต์ได้ (มีใบขับขี่) พิจารณาพิเศษ
 • ขยัน , กระตือรือร้น

22-Feb-17

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 30 - 35 ปี
 • บริหารจัดการโครงการทำน้ำประปาชุมชน
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี

22-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย- หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์
 • เขียนแบบ Drawing และอุปกรณ์

22-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Electronics engineer
 • experience in support manufacturing
 • Design and implement circuit design

22-Feb-17

 

Applied
 • ดูแลงานด้านความปลอดภัยตามกฎหมายกำหนด
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป ประสบการณ์ 2-3 ปี

22-Feb-17

 

Applied
 • ดูแลควบคุมงานติดตั้งเครื่องกล
 • เพศชาย อายุ 22-25 ปี ปวส. สาขาเทคนิคโลหะ
 • มีประสบการณ์ 1-3 ปี

22-Feb-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีสาขาเครื่องกล
 • เพศชาย อายุ25 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์1 ปีขึ้นไป

22-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย/ เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
 • มีรถยนต์เป็นของตัวเอง

22-Feb-17

Base salary + high commission

Applied
 • Bachelor’s Degree in Engineering or related field.
 • At least 3 year experience in HDD motor process.
 • Good command of written and spoken English.

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Mechatronics, Mechanical, Electrics Engineering
 • Minimum 3 years experience
 • Have experience in HDD industry is advantage.

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิศวกรเครื่องกล
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่

21-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิศวกรเครื่องกล
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่

21-Feb-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 20 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปวส. ขึ้นไป
 • เพศชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Master’s degree and Ph.D in Engineering and Sci
 • 0-3 years experience in HDD manufacturing
 • Good command in English skills

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. สาขา เครื่องกล
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

21-Feb-17

 

Applied
 • ดูแลระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน และสำนักงาน
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป

21-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบสูง
 • มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี

21-Feb-17

 

Applied
 • รณรงค์กระตุ้น เพื่อลดอุบัติเหตุในการทำงาน
 • สำเร็จการศึกษาทางด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์ด้านการ จป.วิชาชีพ

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ปวส. สาขา ช่างที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานซ่อมบำรุง
 • มีความอดทน ขยันในการทำงาน

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี
 • ควบคุมดูแลกระบวนการผลิต
 • มีความรู้เรื่องระบบ ISO 9001 , ISO 14000

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 20-40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป สาขา อิเล็คโทรนิค
 • ตรวจสอบ ดูแล ระบบไฟฟ้า-อิเล็คโทรนิค

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ปวส. สาขา ช่างเทคนิค ,ช่างเชื่อม ,ช่างยนต์ ,ช่างกล
 • เพศ ชาย อายุ 20 - 45 ปี
 • ดูแลการใช้พลังงานไอน้ำ

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Managing and executing annual CAPEXs
 • Electrical and process control capital projects
 • Control device calibration and supports

21-Feb-17

 

Applied

Factory Director

MINT

Nakhon Ratchasima

 • See job description.
 • See job description.
 • See job description.

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied

Factory Director

MINT

Nakhon Ratchasima

 • See job description.
 • See job description.
 • See job description.

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Initiates and facilitates lean improvement program
 • Strong change management skills
 • At least 7 years of experience in CI, Six Sigma

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • 5 years’ experience in engineering management
 • Bachelor’s or Master’s in Mechanical Engineer
 • Good service mind and have a sense of urgency

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or higher in ME,Materials, Physics etc.
 • 0 - 6 years experience in HDD
 • Good command of English and computer literacy

20-Feb-17

 

Applied
 • ซ่อมแซมชิ้นส่วน อุปกรณ์ไฟฟ้าให้ใช้ได้
 • ติดตั้งโยกย้ายในส่วนของไฟฟ้าได้
 • ดัดแปลงกำหนดสเปก อุปกรณ์ไฟฟ้า

17-Feb-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Excel,Word ,Auto Cad
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

17-Feb-17

 

Applied
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปวส.
 • ควบคุมงานในสนามให้ถูกต้อง
 • ควบคุมดูแลปริมาณการใช้วัสดุ

17-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.