• เพศชาย/ หญิง , อายุ 25 – 45 ปี
 • ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ)
 • ประสบการณ์จานวนไม่ต่ากว่า 3 ปี

2 hours ago

 

Applied

Product Engineer

--

Bangkok Area - Pathumthani

 • 3 years experience in product engineering
 • Mechanical engineering drawings and nomenclature
 • Electrical circuit design (digital and analog)

2 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช./ปวส. เครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • คุมเครื่อง CNC ตัดไม้เฟอร์นิเจอร์ตามแบบ

2 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย/หญิง อายุ 18 ปี ขึ้นไป
 • านก่อสร้างตามแบบที่ได้รับ
 • มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างเช่นงานปูน

2 hours ago

 

Applied
 • เชื่อมประกอบ งานสแตนเลส งานเหล็ก งานซ่อม
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • ขยัน อดทน รอบครอบในการทำงาน

2 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • work in one tire and rubber group company
 • who are prompt for better growth and challenging
 • knowledge of Mechatronics Engineering, automation

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Knowledge / Experience in material science
 • 2 years experience of managing and developing
 • Working experience in manufacturing environment

2 hours ago

 

Applied
 • Degree in Engineering: Mechanical, Electrical,
 • Welcome new graduated or have an experience
 • Manage and control to achieve the production

18 hours ago

 

Applied
 • Management Quality Assurance System
 • conduct an control quality of raw materials
 • conduct an control process Quality Assurance

28-Mar-17

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • เข้าพบลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมเขตตะวันออก
 • นำเสนอสินค้า กลุ่มระบบบำบัดน้ำ กรองน้ำอุตสาหกรรม
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา สิ่งแวดล้อม

28-Mar-17

Base salary + high commission

Applied
 • Education: BE. Of Industrial, Electronic.
 • Experience: 4 - 8 Years in direct functions.
 • Interface between factory side and main project.

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ช่างเจียร
 • บริษัท มีเบี้ยขยัน โอที ค่าเดินทาง โบนัสประจำปี
 • รับผิดชอบด้านการขึ้นรูปชิ้นงาน

28-Mar-17

THB10k - 13k /month

Applied
 • รับผิดชอบงานกลึง CNC
 • บริษัท มีโอที ค่าเบี้ยขยัน ค่าพาหนะ โบนัส
 • ช่างกลีงมีประสพการณ์จะพิจรณาเป็นพิเศษ

28-Mar-17

 

Applied
 • 8-10 years experience in manufacturing
 • Bachelor’s Degree in Engineering
 • Food/FMCG Experience is preferred

28-Mar-17

 

Applied
 • Degree in Engineering or higher
 • 8 years of working experience in quality assurance
 • Business understanding in procedure, Quality

27-Mar-17

 

Applied
 • 5 years of working experience in production
 • To monitor and control daily operation
 • Experience in leader role

27-Mar-17

 

Applied
 • Quality engineer, customer side, mobile, molding
 • Report to QE Manager, dotted line to QE Director
 • Mechanical and Electrical Engineering graduated

27-Mar-17

THB45k - 55k /month

Applied
 • achelor’s of Engineering; Aerospace, Mechanical
 • Experience in Engineering function in manufacturin
 • Design, maintain and improve the repair process of

27-Mar-17

 

Applied
 • Senior Supply Chain Engineer ( Electronic )
 • Education: B.A/B.S./B. Eng., M.A/M.S./M.ENG,.
 • ERP

27-Mar-17

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง
 • มีใบรับรองของกระทรวงแรงงานฯ
 • ติดต่อประสานงานต่อหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม

27-Mar-17

 

Applied
 • วุฒิ ปวช.,ปวส.สาขาไฟฟ้ากำลัง – ไฟฟ้าเครื่องกล
 • ประสบการณ์ด้านไฟฟ้าโรงงานและการควบคุมไฟฟ้า
 • มีความรู้ด้าน PLC,TPM

27-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Industrial Engineering
 • 1-2 years’ experience in process control
 • Develop new products

27-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • To manage and handle heavy duty machine department
 • To manage team to modify maintenance of heavy duty
 • To manage 100+ people in control in machine dept

27-Mar-17

 

Applied
 • Male or female, aged between 37 - 48 years old
 • Bachelor’s Degree of Engineering
 • 5 years plus experience in the Electronics

27-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Asia Pacific
 • production industry
 • production line Automotive industry

27-Mar-17

 

Applied
 • Leading material sourcing activities
 • Working closely with cross-functional teams
 • Increasing company revenue by sourcing

27-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • program management, production process, schedule
 • product pricing, contract negotiation
 • EMS, new product introduction

27-Mar-17

 

Applied
 • Degree in material science, chemistry
 • Proficiency (spoken & written) in English and Thai
 • Possesses strong communication skills

26-Mar-17

 

Applied
 • Male or female, aged 28-35 years old
 • degree in Electrical Engineering, Computer Science
 • Knowledge of fibre optic modules, component test

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • สวัสดิการ ประกันสังคม โบนัสประจำปี ค่าคอมมิวชั่น
 • ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์
 • ค่าอินเซนทีฟ

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelors’ degree in Engineering
 • 10 years of experience in IE, Material
 • Excellent English communication skills

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Min.2 years exp. QA &QC
 • ISO, GMP,และมาตรฐานอื่นๆในสาย QA/QC
 • Apply to inthiraporn.k@manpower.th.com

24-Mar-17

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย อายุ 22- 35 ปี
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาช่างยนต์ ในตำแหน่งช่างยนต์
 • มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมรถยนต์ เครื่องจักรกลหนัก

24-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 18 - 35 ปี
 • ปวช-ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล หรือสาขาอื่นๆ
 • มีความอดทนและขยัน มีมนุษสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน

24-Mar-17

 

Applied

Supervisor

MEGA Planet Co., Ltd.

Bangkok Area - Pathumthani

 • เพศชาย
 • อายุ 18-28 ปี
 • มีทักษะฝีมือช่างกลเบื้องต้น

24-Mar-17

 

Applied
 • เพศชายอายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ภาษาอังกฤษ ระดับดี
 • สามารถเดินทางไปทำงานต่างประเทศได้

24-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Electrical Engineering
 • 3-5 years experience in the product development
 • Male/Female, Thai Nationality, Age 27-35

24-Mar-17

 

Applied
 • มีใบประกอบวิชาชีพ กว. (ถ้ามี)
 • ตรวจสอบการจัดการพลังงาน
 • เขียนแบบ AUTO CAD

23-Mar-17

 

Applied
 • งานซ่อมบำรุง-งานตรวจสอบ Preventive Maintenance
 • จบ.ป.ตรี วทบ. อศบ. และวศบ.
 • มีความรู้เรื่องช่างไฟฟ้า

23-Mar-17

 

Applied
 • มีใบประกอบวิชาชีพ กว.(ถ้ามี)
 • งานตรวจสอบระบบไฟฟ้าโรงงาน ,ดูแลระบบแรงสูง
 • มีความรู้เรื่องช่างไฟฟ้า

23-Mar-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • INSPECTOR และซ่อมบำรุง PM ในโรงงาน

23-Mar-17

 

Applied
 • ซ่อมบำรุงงานระบบอาคาร และโรงงาน ทั้งไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • มีใบขับขี่รถยนต์

23-Mar-17

 

Applied
 • Walk-In Interview
 • Saturday 18 June 2016
 • at SVI Bangkadi Industrial Park

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม
 • โรงผลิตไฟฟ้า หรือปิโตรเคมี
 • จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

23-Mar-17

 

Applied
 • sales targets
 • coordinating sales projects
 • Analyzing costs and sales

23-Mar-17

THB20k - 45k /month

Applied
 • ปวช และ ปวส ไฟฟ้ากำลัง เครื่องยนต์ ช่างกล
 • ซ่อมบำรุงส่วนกลาง ประจำหน่วยผลิตคอนกรีต
 • ขับรถเป็น / มีใบขับขี่รถยนต์

23-Mar-17

 

Applied
 • ปวช และ ปวส เครื่องกล ช่างยนต์อุตสาหกรรม
 • ซ่อมบำรุงส่วนกลาง ประจำหน่วยผลิตคอนกรีต
 • ขับรถเป็น / มีใบขับขี่รถยนต์

23-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านระบบคุณภาพ ISO

23-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.