• เพศชาย อายุ 20 - 40 ปี
 • ควบคุมและดูแลอะไหล่และทรัพย์สินของบริษัท
 • บริการซ่อม ติดตั้ง อุปกรณ์ Cold Drink ในตลาด

4 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree of Engineer, Science or any field.
 • 2 - 8 years in electronic manufacuring
 • Specific Skill: human skill and coaching skill.

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • โครงการด้านงานเจาะบาดาล
 • มีความรู้ด้านด้านระบบบำบัดน้ำ
 • มีความรู้ด้านธรณี ภูมิศาสตร์

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Manufacturing, Industrial or Mechanical Engineer
 • Electrical Discharge Machining, and machining meth
 • Experience dealing with complexity

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ควบคุมและแก้ไขสภาพความเสี่ยง
 • ตรวจสอบและปฏิบัติตามกฎหมาย
 • จัดทำและดูแลระบบต่างๆเกี่ยวกับ ISO

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Control and ensure product and process quality
 • Communicate with customers on quality metters
 • Drive product dppm reduction

4 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส. - ป.ตรี สาขาไฟฟ้า /อิเลคทรอนิค
 • มีความอดทน , ขยัน , ตั้งใจสูง , ซื่อสัตย์

4 hours ago

 

Applied
 • Senior role within leading EMS company
 • Dynamic working environment
 • Open to expats

4 hours ago

Above THB160k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา เครื่องกล
 • เพศ ชาย /อายุ 27-35 ปี
 • เป็นคนสัญชาติไทย , สามารถใช้ภาษาอังกฤษ

4 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา เครื่องกล
 • เพศ ชาย อายุ 24-30 ปี
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน

4 hours ago

 

Applied
 • Education: BE. Of Industrial, Electronic.
 • Leadership experience in Project Management
 • Interface between factory side and main project.

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 18 - 35 ปี
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • สามารถเดินทางมาทำงานได้สะดวก

11 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคี
 • วางแผนกิจกรรมการทำงานของโครงการ

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ทำ Shop Drawing,As-Built Drawing
 • เขียนแบบก่อสร้าง แบบสถาปัตย์ โครงสร้าง
 • ใช้ Program ประเภท 3D ได้จะพิจารณาพิเศษ

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Good command in English communication
 • Basic computer proficiency
 • This position is open for Thai nationality only

29-May-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านการควบคุมงาน
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

29-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Graduate Mechanical Engineer, Industrial
 • 3 - 5 years in production & Maintenance
 • Computer skills, Planning skills

29-May-17

THB70k - 90k /month

Applied
 • Bachelor degree in Civil Engineering or Structural
 • 1-3 years experience in construction project
 • Good interpersonal skills, results oriented

29-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality.
 • Degree in Engineering, Mechanical or Electrical
 • Knowledge in Autonomous Control Systems

29-May-17

Salary negotiable

Applied
 • สวัสดิการ
 • โอกาสก้าวหน้า
 • โบนัส

29-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Engineer
 • Automotive
 • Motorcycle

26-May-17

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Safety and environment, Rojana, Navanakorn,
 • Ayutthaya, Saraburi, Pathumthani, Hi Tech,
 • ISO 9000, ISO 14001 & OHSAS 18001, Bangkradi

26-May-17

THB20k - 45k /month

Applied
 • อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • มีใจรักในงานบริการ อัธยาศัยดี
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

26-May-17

 

Applied
 • ระดับการศึกษาตั้งแต่ วิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี ขึ้น
 • อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • มีรถยนต์ส่วนตัวพร้อมใบขับขี่

26-May-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22- 35 ปี
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาช่างยนต์ ในตำแหน่งช่างยนต์
 • มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมรถยนต์ เครื่องจักรกลหนัก

26-May-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 18 - 35 ปี
 • ปวช-ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล หรือสาขาอื่นๆ
 • มีความอดทนและขยัน มีมนุษสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน

26-May-17

 

Applied
 • เพศชาย/ หญิง , อายุ 25 – 45 ปี
 • ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ)
 • ประสบการณ์จานวนไม่ต่ากว่า 3 ปี

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Engineering: Mechanical, Electrical,
 • Welcome new graduated or have an experience
 • Manage and control to achieve the production

25-May-17

 

Applied
 • Electrical field in manufacturing
 • Min 1 year experience in Electrical field
 • Bachelor's degree in EE or related field

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor in Engineering,
 • 0 - 3 Years Working Experience
 • Mature, Hands-on, Independent

25-May-17

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย อายุ30-40 ปี
 • วุฒิ ปวช ปวส ปริญญาตรี
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน

25-May-17

 

Applied
 • Min.5 years experiences in Production management
 • Strong leadership skills
 • Apply to : inthiraporn.k@manpower.th.com

25-May-17

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Knowledge / Experience in material science
 • 2 years experience of managing and developing
 • Working experience in manufacturing environment

25-May-17

 

Applied
 • Degree in material science, chemistry
 • Proficiency (spoken & written) in English and Thai
 • Possesses strong communication skills

25-May-17

 

Applied
 • VDA Certificate, ISO, TS 16949
 • QA Motor and Manufacturing
 • QMS (Quality Management System)

25-May-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in Ceramic Engineering
 • Knowledge of ceramic or material science
 • Communication skill

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Engineering
 • Thai nationality, Male or Female
 • Propose and manage market survey, scrap survey

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • เชื่อมประกอบ งานสแตนเลส งานเหล็ก งานซ่อม
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • ขยัน อดทน รอบครอบในการทำงาน

24-May-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช./ปวส. เครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • คุมเครื่อง CNC ตัดไม้เฟอร์นิเจอร์ตามแบบ

24-May-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย/หญิง อายุ 18 ปี ขึ้นไป
 • านก่อสร้างตามแบบที่ได้รับ
 • มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างเช่นงานปูน

24-May-17

 

Applied
 • Bachelor’s / Master Degree in Engineering
 • Good command in English
 • experience in Project management

23-May-17

 

Applied
 • ริญญาตรีขึ้นไป วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า
 • คยผ่านงานด้านฝ่ายขาย ในส่วนของงานโปรเจค
 • มีรถยนต์ส่วนตัว สามารถนำมาใช้ปฏิบัติงานได้

18-May-17

 

Applied
 • 5 years of working experience in production
 • To monitor and control daily operation
 • Experience in leader role

17-May-17

 

Applied
 • Degree in Engineering or higher
 • 8 years of working experience in quality assurance
 • Business understanding in procedure, Quality

17-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.