• มีความรู้ ความเข้าใจในงานช่างหรืองานซ่อม
  • ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับงานซ่อมต่างๆภายในโรงแรม
  • มีประสบการณ์ทำงานพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Apr-17

 

Applied
  • Thai Nationality
  • Good command in English
  • Bachelor's or Master's in Engineering

18-Apr-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.