• เข้าใจในวิธีการที่จะประกอบรูปแบบชิ้นงาน
  • รู้จักการใช้เครื่องมือ รู้จักการประหยัดวัสดุ
  • เข้าใจในสิ่งหลักๆพื้นฐานของงานคือ แนวดิ่ง แนวฉาก

13-Jan-17

Salary negotiable

Applied
  • ปวช. – ปริญญาตรี
  • หัดรักษาเครื่องมือ ถือกฎความปลอดภัย
  • มีความอดทน หมั่นฝึกฝนอาชีพ

13-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.