• รับผิดชอบงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
 • ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถอ่านแบบ และเคลียร์แบบก่อสร้างได้

39 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • งานระบบไฟฟ้า ประปา สื่อสาร
 • ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5 ปีขึ้นไป

39 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • มีใบประกอบวิชาชีพระดับภาคีหรือสามัญ
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5 ปีขึ้นไป

39 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • มีใบประกอบวิชาชีพระดับภาคีหรือสามัญ
 • ประสบการณ์(ปี) : 5ปีขึ้นไป

39 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • งานระบบเครื่องกลของโครงสร้างอาคารสูง
 • ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5

39 mins ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • สามารถอ่านแบบ ถอดแบบงานก่อสร้างอาคารได้
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad เบื้องต้นได้
 • มีประสบการณ์ในการถอดแบบประมาณราคาไม่ต่ำกว่า 2 ปี

39 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • งานด้านสต๊อกวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง ซ่อมบำรุง
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5 ปีขึ้นไป

39 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • รับเหมางานโครงสร้างหรืองานสถาปัตย์
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 22 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ม.6 - ปริญญาโท

39 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
 • มีประสบการณ์ในการทำงานกับผู้รับเหมาหลัก

39 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • งานก่อสร้างอาคารสูง
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • มีใบประกอบวิชาชีพสามัญ (สย.)

39 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีด้านอาชีวอนามัย
 • ก่อสร้างอาคารสูง
 • ม.6 - ปริญญาตรี

39 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลงานติดตั้ง ปรับปรุง
 • ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า/เครื่องกล
 • ปวช. - ปวส.

39 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Provide key strategic initiatives
 • Develop technology roadmap and enterprise archit
 • Monitor the performance of installed technology

39 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Submitting daily project reporting
 • Supporting Project Manager with supervising
 • Coordinating with project related persons

40 mins ago

 

Applied
 • Railway
 • Rolling Stock
 • Signaling

40 mins ago

 

Applied
 • Male, aged 28 – 35 years old
 • Degree in Electronics, Electrical Engineering
 • Relevant work experience in sales of complex

40 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Engineering
 • At least 15 years experience in the large plastic
 • Excellent English in both speaking

40 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or female, aged 37-45 years old
 • degree or Master’s degree in Supply Chain
 • 5 years of operational working experience

40 mins ago

 

Applied
 • Engineering Design, Inspection, Testing, Install
 • Manage and Expedite team to ensure engineering
 • Handle projects assignments under saving program

40 mins ago

 

Applied
 • Bachelor degree in Engineering or Sciences
 • 5 years experience in selling industrial products
 • Having basic knowledge in Industrial gases

40 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Semiconductor, IT, Electronic parts
 • Factory automation, Production Control
 • warehouse management, traceability

40 mins ago

 

Applied
 • Bachelor Degree in Engineering
 • erve as Management Representative for ISO9000
 • Oversee the performance of Internal Quality Audits

40 mins ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Engineering
 • 3 years experience in a manufacturing
 • Maintaining lean manufacturing system

40 mins ago

 

Applied
 • Bachelors/Masters preferred in logistics or supply
 • 15 years of experience in logistics operations
 • Experience with managing large service providers

40 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Electrical Power Design Engineer
 • Electrical Power
 • Electrical construction

40 mins ago

THB25k - 55k /month

Applied
 • Degree in Chemical Science or Chemical Engineering
 • Experience in chemical / engineering field.
 • Good Technical, Sales, Marketing.

40 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Recognized as one of the best employers
 • Great location, people and work culture
 • Great salary package

40 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • 5 years experience in automotive manufacturing
 • Good command of English
 • Good sales knowledge & customer oriented mind

41 mins ago

 

Applied
 • Own transportation with valid driving license
 • Have good command of business English
 • Chemical or mechanical back-ground/experience

41 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Male, age between 30 – 35 years old
 • Bachelor’s Degree in Mechanical or Electrical
 • At least 5 years of experience in field service

41 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • An opportunity to work with one of the most famous
 • An opportunity to develop sales skills and sales
 • An opportunity to travel overseas get connection

41 mins ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีวิศวกรรม สาขาเครื่องกลไฟฟ้า
 • มีความรู้ระบบ Network IT
 • สามารถ เขียนแบบ CAD ได้

41 mins ago

 

Applied
 • 2 year’ exp. in electrical design, automation, PLC
 • AutoCAD, Touch screen programming, wiring diagram
 • Good command in English, Have driving license

41 mins ago

 

Applied
 • ปริญาตรี วิศวกรรม ไฟฟ้า หรือ เครื่องกล
 • ประสบการณ์ 7 ปี มีประสบการณ์ด้านการคิดราคางานได้
 • อดทน ขยัน รักที่จะเรียนรู้ มีมนุษย์สัมพันธ์

42 mins ago

 

Applied
 • ปริญาตรี วิศวกรรม ไฟฟ้า หรือ เครื่องกล
 • ประสบการณ์ 0 - 5 ปี ถ้ามีประสบการณ์ด้านการคิดราคา
 • อดทน ขยัน รักที่จะเรียนรู้ มีมนุษย์สัมพันธ์

42 mins ago

 

Applied
 • ปริญาตรี วิศวกรรม ไฟฟ้า หรือ เครื่องกล สาขาที่เกี่
 • ประสบการณ์ 0 - 5 ปี ถ้ามีประสบการณ์ด้านการคิดราคา
 • อดทน ขยัน รักที่จะเรียนรู้ มีมนุษย์สัมพันธ์

42 mins ago

 

Applied
 • Bechelor's Degree Electrical Or Mechanical
 • Able to use AUTO CAD
 • Able to Carry out taking off and produce Bill

42 mins ago

 

Applied
 • จัดทำแผนงาน
 • สั่งงานผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาทั้งทีมงาน
 • ประสานงานกับเจ้าของโครงการ

42 mins ago

 

Applied
 • Male/Female age between 28-38 years old
 • Degree in Interior Design,Architecture or related
 • Excellent in project management skill

43 mins ago

 

Applied
 • 2 years of working experience in sales
 • No need own car and license
 • Visit customers and explain products and service

44 mins ago

 

Applied
 • Thai Nationality, Male 25-30 years old
 • degree in Electrical Engineering related fields
 • 2 years in Service, maintenance Electrical

44 mins ago

 

Applied
 • Experience 3 years in MEP design
 • Bachelor's degree in Mechanical Engineering
 • Thai Nationality, Male/Female 25-35 years old

44 mins ago

 

Applied
 • 0-3 years of experience in electrical design
 • Generate design and detailed engineering
 • Create engineering drawings, specifications

44 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Electrical
 • Providing on-site training for end-user
 • Able to perform preventive maintenance

44 mins ago

 

Applied
 • บริหารงานก่อสร้าง / ปรับปรุงสถานีบริการน้ำมัน
 • ตรวจสอบการจัดทำ Basic Design และ Detail Design
 • ปริญญาตรี-โท วิศวกรรมศาสตร์ โยธา

44 mins ago

 

Applied
 • Semiconductor Manufacturing equipment
 • installation, repairing
 • preventive maintenance

44 mins ago

 

Applied
 • Bachelor or Master ‘s degree in civil engineering
 • Experiences: Structural design with related
 • Good command in English

44 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Semiconductor Manufacturing equipment
 • Machine tools
 • measure products

44 mins ago

 

Applied
 • Degree in Electrical/Power Engineering
 • 2 years of experience in any related field.
 • Good communication, presentation

44 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Recognized BSc/BEng degree in Geomatic Engineering
 • Good command of oral and written English
 • Certified training in software development

44 mins ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.