• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ / สถาปัตยกรรม
 • มีประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม MS Office และ Auto CADได้ดีมาก

8 hours ago

 

Applied
 • Bachelor/Master Degree in : Mechanical/Industrial
 • Have an Engineering License
 • Familiar with AutoCAD

8 hours ago

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Degree in Metallurgical Engineering
 • New graduated in welcome
 • Knowledge in Metallurgy

8 hours ago

 

Applied
 • Male or Female, age 25-35 years old.
 • 1-2 years experience in Project.
 • Can work independently.

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำ BOQ งานเพิ่มเติม ตรวจสอบปริมาณวัสดุ และ Spec
 • สามารถติดต่อประสานงานได้ดี
 • มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ

8 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Male/Female age between 28-38 years old
 • Degree in Interior Design,Architecture or related
 • Excellent in project management skill

8 hours ago

 

Applied
 • ทำงานที่เกี่ยวข้องกับ จป. ในบริษัท ทั้งหมด
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 25 - 30
 • ปริญญาตรีสาขาวิชาชีพความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)

8 hours ago

 

Applied
 • มีหนังสือรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • มีประสบการงานช่างอาคารสูงอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • ขับรถยนต์ และจักรยานยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี
 • เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • ดูเเลระบบไฟฟ้า ประปา

8 hours ago

 

Applied
 • อายุไม่เกิน 29 ปี
 • ปวช.-ปริญญาตรี ทางด้านไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์
 • มีความรู้เรื่องโปรแกรม PLC

8 hours ago

 

Applied
 • Good personality
 • Good English
 • Good attitude

8 hours ago

 

Applied
 • An opportunity to work for the Japanese company
 • Get involved in the expansion of its business
 • work with high stability global scale organization

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 5 years in project management
 • Male or female, aged between 35 - 45 years
 • Good planning, organisational and leadership skill

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ไม่จำกัดอายุ ไม่จำกัดเพศ
 • จบระดับปริญญาตรีขึ้นไป คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

8 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Mechatronics
 • Male. Thai nationality, aged 35-45 years old
 • 5 years of work experience in project sales

8 hours ago

 

Applied
 • Experiences in selling Automation products
 • Electrical, Mechanical, Electronics, or Automation
 • Able to travel upcountry

8 hours ago

THB35k - 45k /month

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านคลังสินค้า/สโตร์/ขนส่งและซ่อมบำรุง
 • ไม่จำกัดเพศ/จบการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี/อายุ 28
 • ประสบการณ์ด้านธุรกิจก่อสร้างจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษา ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง
 • ทนสภาวะความกดดันได้ดี

8 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย
 • มีความคล่องตัวสูง

8 hours ago

 

Applied
 • 5-8 years of experience in process improvement
 • Knowledge of WCM (World Class Manufacturing)
 • Six Sigma Black Belt

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Develop new markets and maintain with customers
 • Good English, 1-3 years of experiences
 • Good personality and presentation skills,

8 hours ago

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Male or female, aged over 30 years old.
 • Bachelor’s degree or higher in mechanical
 • Business level fluency in English.

8 hours ago

 

Applied
 • 4 years production planning and material planning.
 • Exp. continuous processing & job orders processing
 • execute plan and manage deviation

8 hours ago

 

Applied
 • Piping Designer (Oil/Gas) , Petrochemical/Refinery
 • AutoCAD, PDMS, Smart Plant P&ID’s, Auto Plant,
 • 3D model (Autoplant, PDMS)

8 hours ago

 

Applied
 • Piping , Engineer (Oil/Gas) , Petrochemical , Refi
 • AutoCAD, PDMS, Smart Plant P&ID’s, Auto Plant,
 • 3D model (Autoplant, PDMS)

8 hours ago

 

Applied
 • Handle all customer’s complaints and on-site
 • Deal with all quality related matters
 • Maintain and improve customer satisfaction

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or female, Thai Nationality only
 • 2 years experience in Chemical and Plastic regardi
 • Ability to multi-task and working dependently

8 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • สามารถประจำโครงการในกรุงเทพฯได้ทุกเขต

8 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการทำงานสายงานก่อสร้าง

8 hours ago

 

Applied
 • Experience >10yr in business development career.
 • Bachelor ' s in Chemical , Electrical or relate fi
 • Strategic planning is a must.

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ / สถาปัตยกรรม
 • มีประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม MS Office และ Auto CADได้ดีมาก

8 hours ago

 

Applied
 • Managing site construction work
 • Planning and inspecting the construction
 • Finishing the construction and handing it over

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เขียนแบบ งานระบบ
 • ตรวจสอบเพื่อความสอดคล้องของการติดตั้ง งานระบบ
 • ติดต่อสั่งซื้อ ประมาณราคา งานระบบ ฯลฯ

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำ Progress Claim
 • ตรวจสอบปริมาณงานและราคา
 • จัดทำงาน เพิ่ม - ลด

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ออกแบบงาน ระบบไฟฟ้า,ระบบโครงข่าย ฯลฯ
 • ร่างแบบงาน ระบบไฟฟ้า,ระบบโครงข่าย ฯลฯ
 • ทำงานสำนักงาน ย่าน รัชดา - พระรามเก้า ใกล้ MRT

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนการดำเนินงานสำหรับการขจัดความเสี่ยง
 • จัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการป้องกันอันตราย
 • จัดทำคู่มือและมาตรฐานว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงาน

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Mechanical, Electrical Engineer
 • 5 years of experience in mechanical
 • Thai nationality

17 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree in Safety and Health
 • Good in people management and communication skill
 • Good command in Thai and English

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Min 5 yrs experience in Sales of industrial system
 • Sales exp. with Food, Oil&Gas, Industrial industry
 • Strong sales initiative and relationship building

21 hours ago

 

Applied
 • Male, 22-30 years
 • New Graduate student are welcome
 • High vocational or higher in Telecommunication.

21 hours ago

 

Applied
 • Aged over 45 years old.
 • Civil Engineering
 • 15 years’ experience in high building

21 hours ago

 

Applied
 • Technical support operation Domestic / Overseas
 • Factory Automation, Machine vision and control
 • Technical advising, troubleshooting and training

22 hours ago

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • High Building Experience
 • Construction and Building
 • 5 years’ experience in construction

08-Dec-16

 

Applied
 • marketing and rail and traffic management systems
 • business plan and budgetary and forecast , costs
 • strategic and thinking Master and Engineering

08-Dec-16

 

Applied
 • Responsible for the overall day-to-day operations
 • Planning, supervising & monitoring administrations
 • Ensuring that all operating procedures

08-Dec-16

 

Applied
 • rail , electronic , project , Management , design
 • Establish , monitor , implementation , risk
 • electronic system , Engineer, Quality

08-Dec-16

 

Applied
 • Multinational chemical company
 • Experience needed in sales-channel management
 • Establish operations in Thailand

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมดูแลงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า
 • คำนวนและถอดแบบระบบไฟฟ้าสำหรับเสนอราคา
 • มีใบประกอบวิชาชีพในด้าน วิศวกร ไฟฟ้า (ภาคี/สามัญ)

08-Dec-16

 

Applied
 • 5 years’ experience on an industrial site
 • Process improvement experience
 • Be able to be mobile and open to missions abroad

08-Dec-16

THB55k - 90k /month

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.