• ประสบการณ์ 6 ปี ถ้าจบโท Civil (Structure) มาจะดี
 • ปริญญาตรีวิศวกรรม
 • Good command of English

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Supports Maintenance Engineering team
 • Supports maintenance management activities
 • Identify the bad actors and worst actors

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า

1 hour ago

 

Applied
 • Provide service and customer support
 • Install, FM device and related equipment
 • Manage onsite installation, repair, maintenance

1 hour ago

 

Applied
 • Cold Calling / Meeting Clients / Prepare Proposal
 • Responsible to source new customers
 • Achieve annual sales targets

2 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามตามแบบและแผนงาน
 • วิเคราะห์ปัญหาและวิธีการแก้ไขเกี่ยวกับหน้างาน
 • ประสานงานหน้างานกับผู้รับเหมาและเจ้าของงาน

2 hours ago

 

Applied
 • Knowledge in RF and Microwave is a must
 • Experienced in Electronics Manufacturing industry
 • Develop business plan & marketing programs

6 hours ago

 

Applied
 • Good computer skills
 • Have some experience in using sound-editng
 • Quick learner with high attention to details

11 hours ago

 

Applied
 • Male, age 32 - 40 years old
 • Degree in Electrical, Mechanical Engineer
 • At least 5 years’ work experience in field

11 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 24 - 35
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ปฏิบัติหน้าที่งานด้านความปลอดภัยทั้งหมดของบริษัทฯ

11 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in Electronic Engineering
 • Age 35 -45 years Fluent in English, Japanese
 • 10 years in Electronic manufacturing

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Mechanical or Electrical Engineer
 • Age not over than 35 years old
 • experience in after sales service job

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 2 years of experience in technical serrvice job
 • Working experience in a technical service
 • People management skill and Communication skill

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย สัญชาติไทย อายุระหว่าง 22-27 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอีเล็คทรอนิกส์
 • มีความรู้ในระบบ QMS , ISO9001, ISO14001

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality and age not over 30 years
 • Degree in Electrical / Electronic Engineering
 • Good command of spoken and written English

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Graduated in Mechanical Engineer.
 • Experience sale to general industry.
 • Good command in English.

11 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree in Engineering
 • Able to travel upcountry and overseas.
 • Finding and securing new businesses

11 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Chemical, Polymer
 • 2 years as Sales in Masterbatch,Pigments
 • Achieve objectives and sales target.

11 hours ago

 

Applied
 • Test design, Implementation, and execution
 • 0 - 10 years exp. in software QA and testing
 • Basic microcontroller knowledge

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • PLC PROGRAM
 • AUTO CAD
 • มีความรับผิดชอบสูง

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai National. Aged over 40 years old.
 • Bachelor’s Degree or higher in Civil Engineering.
 • At least 15 years’ experience as a Project Manager

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • * Exciting role with European Giant Company
 • * Great opportunity to join a highly dynamic MNC
 • Financial Planning & Analysis Manager -

11 hours ago

 

Applied
 • Age not over 30 years old
 • Degree in Mechanical, Electrical Engineer, IE
 • Good English Communication;New Graduate is welcome

11 hours ago

THB35k - 45k /month

Applied
 • Experience in the integrated circuit assembly
 • Experience in semiconductor manufacturing
 • Communicating with customer for new project

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Diploma or Bachelor degree in Environmental
 • 1-3 years up in Mechanical design
 • Male or Female Age 20-30 Year old

11 hours ago

 

Applied
 • บริหารงานก่อสร้าง / ปรับปรุงสถานีบริการน้ำมัน
 • ตรวจสอบการจัดทำ Basic Design และ Detail Design
 • ปริญญาตรี-โท วิศวกรรมศาสตร์ โยธา

11 hours ago

 

Applied
 • Create and sustain change control management
 • Review the completeness for all requested PCN
 • Monitoring project progress and performance

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา / ก่อสร้าง
 • วิเคราะห์และออกแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกร กว

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Ensure technical aspects in the workshop area
 • Installation equipment and commisioning
 • Able to understand the drawing diagrams very well

11 hours ago

 

Applied
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมระดับภาคีขึ้นไป
 • สามารถปฏิบัติงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้ Microsoft Office, AutoCAD เป็นอย่างดี

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • สามารถประจำโครงการในกรุงเทพฯได้ทุกเขต

11 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการทำงานสายงานก่อสร้าง

11 hours ago

 

Applied
 • Bachelor or Master degree in logistic management
 • Good command of English
 • Proficient in computer literacy

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master Degree Telecommunication
 • More than 5 years experience
 • Having good knowledge in data communication

11 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • มีความรู้ทักษะการคำนวณตัวเลขเป็นอย่างดี
 • ผ่านงานควบคุมงานก่อสร้างมาด้วยจะพิจารณาเป็นพิเศษ

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 2-3 years experience in technical sales
 • Ideally, experience and knowledge in servicing
 • Experience in dealing with customers

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ทดลองส่วนผสมคอนกรีตให้ลูกค้า
 • จัดทำเอกสารผลการทดลอง
 • ปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการลูกค้า

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอาหาร
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 1 - 3 ปี ขึ้นไป

11 hours ago

 

Applied
 • ปวส. ช่างไฟฟ้า
 • เพศชาย อายุ 20 – 35 ปี
 • มีประสบการณ์ 1 - 3 ปีขึ้นไป

11 hours ago

 

Applied
 • เพศชายอายุระหว่าง 25-30
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์สาขาเครื่องกล
 • จะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (กว.)

11 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย ประสบการณ์ 8-10 ปี
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า
 • มีความรับผิดชอบต่องาน

11 hours ago

 

Applied
 • 7 years’ work experience in selling products
 • Bachelor’s Degree or Master’s Degree in Electrical
 • Ability to travel domestically frequently

11 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย สัญชาติไทย อายุระหว่าง22-30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ, เครื่องกล
 • สามารถใช้โปรแกรมAuto CAD/Microsoft Officeได้

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Engineer
 • Must be familiar with instruction manual reading
 • Should have two to four year’s experience

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ออกแบบและพัฒนาวงจรอิเล็กทรอนิกส์
 • เพศ: ชาย/หญิง อายุ: 21-25 ปี ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ในการใช้งานโปรแกรม Advance Design System

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี / โท ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
 • มีความขยัน ใฝ่เรียนรู้ อดทน ตั้งใจ มีจริยธรรม
 • สามารถร่วมงานเป็นทีม ทำงานร่วมกับผู้อื่น

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • daily operational control of all Customer Service
 • Solve problem for customer
 • 5 years in a front line customer service role

18 hours ago

 

Applied
 • Bachelor or Post-graduated degree in Engineering
 • 3~5 years working experience in production
 • Must have mathematical / analytical skills

19 hours ago

 

Applied
 • Mega Project in Thailand
 • Rail industry
 • Good Command of English

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Proficient in CATIA
 • Experience in design automotive parts
 • Can communicate in Japanese

20 hours ago

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.