• ชาย 24-30 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.)

4 hours ago

 

Applied
 • BA. in Industry Engineer field
 • Experience at least 1 year in Assembly line
 • Can work in shift (Day and Night)

4 hours ago

 

Applied
 • Logistics Engineer and Environment Health and Safe
 • Improve , quality standard , of the works
 • Supply chain team, and other supporting functions

4 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง / ชาย อายุ 25 - 35 ปี
 • ปริญญาตรีสาขาแมคคาทรอนิคส์ วิศวกรรมเครื่องกล
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการออกแบบไฟฟ้าตั้งแต่ 1-3 ปี

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • มีความรู้ความสามารถในการผสมสีเม็ดพลาสติก
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • มีความขยัน อดทน

4 hours ago

 

Applied
 • มีความรู้ความสามารถในการผสมสีเม็ดพลาสติก
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • มีความขยัน อดทน

4 hours ago

 

Applied
 • ดูแลและซ่อมแซมงานไฟฟ้า
 • เพศชาย อายุระหว่าง 25 - 40 ปี
 • ปวช. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

4 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree or master (Mechanical / Production
 • At least 7 years of professional experience
 • Knowledge of basic business management

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Age not over 30 years old
 • Degree in Engineering field
 • Good command of English

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ติดต่อลูกค้าเพื่อเสนอขายสินค้า
 • มีรถยนต์ และมีใบอนุญาตขับขี่
 • มีประสบการณ์ในการขายสินค้าอุตสาหกรรม 2 ปีขึ้นไป

4 hours ago

 

Applied
 • Engineering graduate in ELECTRICAL or MECHANICAL
 • At least 5 years experience in Maintenance
 • English competency

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Engineering graduate
 • At least 5 year experience in FOOD production
 • English competency

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female 25-30 years.
 • Good knowledge in ISO/TS16949 requirement
 • Strong English communication skills

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male, age 23-27 years old
 • Bachelor's in IE or Mechanical Engineering
 • Knowledge of 2D and 3D

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 3-4 years experience in garment production
 • Knowledge of Excel, Word and Outlook
 • Knowledge of Adobe InDesign, Illustrator

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male / Female, age 28 - 35
 • 5+ years experience in manufacturing field
 • Good communication skills in English

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male only, aged 25 - 36 years old.
 • Knowledge in , ISO 9001:2010 and Kaizen
 • Experience in SAP will be advantage.

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Industrial, Mechanical
 • 3 – 5 years in supervisor level in manufacturing
 • Knowledge of Lean Manufacturing and Six Sigma

12 hours ago

 

Applied
 • Bachelor of Mechanical, Electrical, Electronics
 • Understanding of fundamental of equipment
 • Good command of spoken and written English

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย , หญิง
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านการควบคุมโครงการ

13 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย
 • อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

13 hours ago

 

Applied
 • ปวช.-ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้พอใช้
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมืออุปกรณ์
 • ควบคุมดูแลอะไหล่ ชื้นส่วน และอุปกรณ์ให้เพียงพอ
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้าน วิศวกรรมศาสตร์สาขาไฟฟ้า,

13 hours ago

 

Applied
 • ซ่อมบำรุงเครื่องจักรอุตสาหกรรม
 • ปวช. ขึ้นไปทางด้านไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกล
 • มีความรู้ Preventive & Predictive Maintenance

13 hours ago

 

Applied
 • สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน ISO
 • ติดต่อประสานงาน และ ตอบคำถามลูกค้า
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี สาขาช่างกลโรงงาน

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male , Age not over 28 years old
 • Degree in Chemistry science
 • Experience 0-2 years in Process and Factory

13 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที

13 hours ago

 

Applied
 • Age not over 30years old
 • degree or Master’s degree in any fields
 • More than 3 years’ experience for Production

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 18-35 ปี
 • ต้องมีประสบการณ์ ในงานกลึงโลหะที่ใช้ด้วยเครื่องCNC
 • สามารถเขียนโปรแกรมได้ และควบคุมเครื่องจักรได้

13 hours ago

 

Applied
 • responsible for operation and maintenance of HVAC
 • repair, installation, commissioning of HVAC
 • 5 years of HVAC/Refrigeration maintenance

14 hours ago

 

Applied
 • API 510, API 570,API 653,UT, MT, PT, RT
 • Bachelor of Engineering in Process or Mechanical
 • NDT

14 hours ago

 

Applied
 • ปวช. ปวส.ปริญญาตรี ช่างยนต์ ไฟฟ้า
 • สามารถทำงานได้ทั้งในและต่างประเทศ Off-shore,
 • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ไฝ่เรียนรู้ พัฒนาทักษะอยู่ตลอด

15 hours ago

 

Applied
 • ปวช. ปวส.ปริญญาตรี ช่างยนต์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
 • สามารถทำงานได้ทั้งในและต่างประเทศ Off-shore,
 • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ไฝ่เรียนรู้ พัฒนาทักษะอยู่ตลอด

15 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี ช่างยนต์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ช่างเชื่อม
 • สามารถทำงานได้ทั้งในและต่างประเทศ
 • Off-shore, On-shore, Petrochemical, Power plant

15 hours ago

 

Applied
 • Plans and directs the material planning
 • Interfaces with Production, Business Control
 • Plans, initiates, & maintains material procurement

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in Chemical, Mechanical.
 • Good understanding of power plant performance test
 • Good command of English.

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Industrial engineer
 • Experience in industrial maintenance at 5 years
 • Knowledge about machinery of automobile industrial

17 hours ago

 

Applied
 • เสนอขายสินค้า ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย
 • มีประสบการณ์ขายสินค้าอุตสาหกรรม อย่างน้อย 1 ปี
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาด้านการตลาด

17 hours ago

 

Applied
 • Costing Engineer molding injection
 • plastic injection new model project english
 • Rayong Nikom Pattana

17 hours ago

THB70k - 90k /month

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป วิศวไฟฟ้าหรือเครื่องกล
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ ควบคุมบริหารงานระบบ

17 hours ago

 

Applied
 • At least Bachelor's Degree
 • At least 0 - 2 years experience
 • Able to work in Saraburi

18 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาด้านการตลาด,วิศวกรรม
 • ประสบการณ์ขายสินค้าอุตสาหกรรม อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

18 hours ago

 

Applied
 • 0-5 years of work experience
 • New Graduates are welcome
 • Able to work in Chonburi

18 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาด้านการตลาด,วิศวกรรม
 • ประสบการณ์ขายสินค้าอุตสาหกรรม อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

18 hours ago

 

Applied
 • Engineering background for over 5 years
 • Project management knowledge
 • equipment management

19 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.