• เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ กล้าคิด

22-Feb-17

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์
 • วางแผนการตรวจเช็คระบบไฟฟ้า
 • วางแผนการซ่อมเครื่องจักร

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนการซ่อมเครื่องจักร
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
 • วางแผนงานซ่อมตามวิธีการ PM

22-Feb-17

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Good English communications skills
 • Strong Selling skills for technical products
 • Live and work in Chonburi

22-Feb-17

 

Applied
 • Master/Bachelor Degree in Engineering
 • 8 year working experience in management level
 • good interpersonal and strong leadership skills

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • EI,electrical,instrument , Inspector , oil and gas
 • Construction, electro, instrument , Fire and Gas
 • Telecom , Fire and Gas System,ESD,Telecom,HVAC

21-Feb-17

 

Applied
 • develop and handle all tasks in production dept.
 • 5 years experience in maintenance
 • Bachelor degree in mechanical

21-Feb-17

 

Applied
 • การศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้ากำลัง
 • อายุงาน 1-3 ปี
 • สามารถปฎิบัติงานในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม

21-Feb-17

 

Applied
 • การศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ เครื่องกล
 • อายุงาน 1-3 ปี
 • สามารถปฎิบัติงานในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม

21-Feb-17

 

Applied
 • Safety
 • Site work
 • Construction

20-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 • ปวส. ช่างไฟฟ้า , ช่างกล , ช่างยนต์ , ช่างซ่อมบำรุง
 • สามารถสนทนา อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เบื้องต้น

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Giving and providing technical information
 • Demonstrating and explaining products to customers
 • Visiting customers on a regular basis

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Maintenance Manager with Automotive Manufacturing
 • CNC, PLC and Facility control
 • Good In English

19-Feb-17

 

Applied
 • production, industrial, automotive, coash,
 • production manager, assistant production manager
 • assembly, production management,

19-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Plastic Injection from Automotive or related.
 • Good command of English
 • At least 3 years in Quality Control.

18-Feb-17

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor's degree in Mechanical Engineering
 • Working from Mon - Fri
 • Salary and benefits

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Engineering
 • Good salary and benefits
 • Work on Mon - Fri

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Foreman ผู้ควบคุมงาน เขียนแบบ งานเหล็ก งานเดินท่อ
 • จบการศึกษาทางด้านเครื่องกล หรือ ไฟฟ้า
 • มีใบขับขี่ีรถยนต์ส่วนบุคคล ทำงานล่วงเวลาได้

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Night Shift Production Manager
 • Automotive
 • Good in Engkish

17-Feb-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม 5ปี
 • ป.ตรี สาขา วิศกรรมไฟฟ้า
 • วางแผนงานบำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์ไฟฟ้า

17-Feb-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปวส.ขึ้นไป ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • วางแผนงานและซ่อมบำรุง
 • ออกและพัฒนาระบบงานซ่อมบำรุง

17-Feb-17

 

Applied
 • ปวช.ขึ้นไป สาขา ก่อสร้าง โยธา
 • ดูแลรับผิดชอบงานในแผนกธุรการ
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วและไม่สูบบุหรี่

17-Feb-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในด้านการคุมเครื่องจักร
 • ทำหน้าที่บำรุงรักษาเครื่องจักรที่ผลิต

17-Feb-17

 

Applied
 • ชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • ปวช. ช่างยนต์ขึ้นไป หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ซ่อม ดูแล รถยนต์, เครื่องยนต์ ในโรงงาน

17-Feb-17

 

Applied
 • ปวช. หรือ เทียบเท่าขึ้นไป สาขาเขียนแบบเครื่องกล
 • รับผิดชอบการเขียนแบบอะไหล่เครื่องจักร
 • ทำบันทึกประวัติการซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักร

17-Feb-17

 

Applied
 • 2 years’ experience in roles
 • Degree in Electrical or Mechanical Engineering
 • Proficient with office applications & AutoCAD

17-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in Electrical or Mechanical
 • 4 years Engineering and Project Management
 • The ability to work independently.

17-Feb-17

 

Applied
 • Male/Female, Thai nationality, age between 35-45 y
 • Bachelor’s degree in Science, Economic or related
 • Experience10 years in Automotive Part & Electronic

16-Feb-17

THB55k - 90k /month

Applied
 • Control Engineer, PLC Engineer, PLC, Automation
 • Automotive Business
 • suchat@kensington.co.th

16-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor degree
 • Experienced in Industrial products
 • Good command in English

16-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Electrical system
 • Electronic and electrical components
 • Facilities maintenance

27-Jan-17

 

Applied
 • Manage service team
 • Good knowledge in technical hygiene
 • Engineering, Management or Facility Services

25-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.