• วางแผนการซ่อมเครื่องจักร
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
 • วางแผนงานซ่อมตามวิธีการ PM

15 hours ago

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์
 • วางแผนการตรวจเช็คระบบไฟฟ้า
 • วางแผนการซ่อมเครื่องจักร

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ กล้าคิด

15 hours ago

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • welding and NS477, CSWIP 3.1 ,contract , fabricati
 • fabrication,welding ,construction,yard , offshore
 • NDE , sub-contractors,inspections, oil and gas

15 hours ago

 

Applied
 • Age not over 30 years old
 • Degree in Engineering field
 • Good command of English

23-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Industrial Engineer
 • Production Engineer
 • IE

22-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Plastic Injection from Automotive or related.
 • Good command of English
 • At least 3 years in Quality Control.

21-Jan-17

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Engineering & Maintenance in MNC Manufacturing
 • PM Robotic, PLC and Facility control
 • Good In English

20-Jan-17

 

Applied
 • Maintenance Manager with Automotive Manufacturing
 • CNC, PLC and Facility control
 • Good In English

20-Jan-17

 

Applied
 • Quality Engineer in Automotive
 • Good in English
 • suchat@kensington.co.th

20-Jan-17

 

Applied
 • male or female / age : 23~30 years old
 • fresh graduated and inexperienced
 • bachelor degree of industrial or engineering

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Investment project in a year, Machine improvement
 • Daily support to production for problem solving
 • Design and relocate production flow to maximized

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Master Degree in Commercial Sciences or Marketing
 • 5 Years of relevant experience in sales
 • Experience in an international environment

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • having knowledge of ISO 9001 and 14001
 • ISO 9001 maintenance, internal audit
 • bachelor degree in engineering

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • age : 27~38 years old
 • knowledge of processing CNC and machining center
 • responsible for mechanical processing process

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree of Science, Chemistry
 • experience in Sales and Marketing - 2 years
 • Valid driving license.

19-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor degree
 • Experienced in Industrial products
 • Good command in English

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Engineering, Sciences
 • 5 years in quality environment with managerial
 • Qualified and able to perform internal and externa

18-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.